Iată, semănătorul a ieșit să semene.
Matei 13:3

Ascultă ediția audio aici.

În Orient, situația era atât de nesigură, iar pericolul atacurilor violente era așa de mare, încât oamenii locuiau în așezări împrejmuite cu ziduri, iar pentru a merge la munca lor zilnică agricultorii trebuiau să iasă în afara cetății. Tot astfel, Hristos, Semănătorul ceresc, a ieșit să semene. El a plecat din casa Lui sigură și liniștită, a renunțat la slava pe care o avea alături de Tatăl înainte de a exista pământul, Și-a părăsit locul de pe tronul universului. A mers înainte ca Om al suferinței, confruntat cu ispite; a mers înainte în solitudine, ca să semene cu lacrimi, să ude cu sângele Său sămânța vieții pe care a dăruit-o lumii pierdute.

În același mod trebuie să semene și slujitorii lui Hristos. Când a fost chemat să devină un semănător al seminței adevărului, lui Avraam i s-a poruncit: „Ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta” (Geneza 12:1). „Și a plecat fără să știe unde se duce” (Evrei 11:8). Tot astfel și apostolul Pavel, în timp ce se ruga în Templul din Ierusalim, a primit din partea lui Dumnezeu următorul mesaj: „Du-te, căci te voi trimite departe, la neamuri” (Faptele 22:21). Prin urmare, cei care sunt chemați să I se alăture lui Hristos trebuie să renunțe la tot ca să-L urmeze. Vechi relații trebuie rupte, planuri de viitor trebuie reconsiderate, speranțe lumești trebuie abandonate. Cu sacrificii și lacrimi, în singurătate, trebuie semănată sămânța.

„Semănătorul seamănă Cuvântul.” Domnul Hristos a venit pentru a sădi adevărul în lume. Încă de la căderea omului în păcat, Satana seamănă semințele minciunii. Printr-o minciună a obținut el la început controlul asupra oamenilor și continuă să acționeze în aceeași manieră pentru a submina Împărăția lui Dumnezeu de pe pământ și a-i supune pe oameni puterii sale. Dar un semănător dintr-o lume superioară, Domnul Hristos, a venit să semene semințele adevărului. El, care luase parte la consiliile lui Dumnezeu, care locuise în inima sanctuarului Celui Veșnic, a putut să le aducă oamenilor principiile curate ale adevărului. Încă de la căderea omului, Domnul Hristos fusese Descoperitorul adevărului pentru lume. Prin El le este transmisă oamenilor sămânța nepieritoare a „Cuvântului lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în veac” (1 Petru 1:23). Domnul Hristos a început să semene sămânța Evangheliei odată cu prima făgăduință adresată în Eden primilor oameni după căderea în păcat. Dar parabola semănătorului se aplică în mod special la activitatea Sa desfășurată personal în mijlocul oamenilor și la lucrarea pe care astfel a început-o. (Parabolele Domnului Hristos, pp. 36–38)

Ce sămânță pot să semăn astăzi pentru Împărăția lui Dumnezeu?

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO