Numărat, numărat, cântărit și împărțit.
Daniel 5:25

Ascultă ediția audio aici.

Mâna a dispărut, dar patru cuvinte teribile au rămas. Cu răsuflarea tăiată, oamenii așteptau anunțul lui Daniel cu privire la semnificația acestor cuvinte: „«Numărat, numărat, cântărit și împărțit.» (…) Numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele domniei și i-a pus capăt. Cântărit înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit ușor! Împărțit înseamnă că împărăția ta va fi împărțită și dată mezilor și perșilor!” (Daniel 5:25-28).

Pe cât de cert este că a existat un Martor la ospățul lui Belșațar, pe atât de cert este că există un Martor la fiecare scenă de veselie profanatoare și la fel de sigură este consemnarea îngerului: „Ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit ușor.”

Excesul, lipsa de moderație, este tot mai accentuat, în ciuda eforturilor depuse de a-l ține sub control. Nu putem exagera când vine vorba de efortul de a-l ține sub control, de a-i ridica pe cei căzuți și a-i apăra pe cei slabi în fața ispitei. Cu mâinile noastre slabe, omenești, nu putem face decât puțin, dar avem un Ajutor inepuizabil. Nu trebuie să uităm că brațul lui Hristos poate ajunge în cele mai mari adâncimi ale catastrofei și degradării umane. El ne poate ajuta să înfrângem chiar și acest demon teribil al lipsei de control de sine.

Propria casă este locul în care trebuie să înceapă această acțiune. Cea mai mare responsabilitate se află în dreptul celor care se ocupă de educarea tinerilor și formarea caracterului lor. Iată misiunea mamelor, de a-și ajuta copiii să-și formeze gusturi curate și obiceiuri corecte, să dezvolte rezistență morală, o autentică valoare morală. Învățați-i că nu trebuie să fie duși de val împreună cu alții, să nu cedeze sub influențele rele, ci să-i influențeze ei pe alții spre bine, să-i înnobileze și să-i ridice pe cei cu care vin în legătură. Învățați-i că, dacă se află în legătură cu Dumnezeu, vor avea putere de la El să reziste celor mai cumplite ispite.

La curtea Babilonului, Daniel a fost înconjurat de atracții spre păcat, dar, cu ajutorul lui Hristos, el și-a menținut integritatea. Cel care nu este în stare să reziste ispitei, deși are la dispoziție și acces la toate facilitățile, nu va fi înregistrat în cărțile din ceruri ca un om adevărat. Domnul nu-i așază niciodată pe oameni în situații care să le depășească puterea de a se împotrivi răului. Puterea divină este întotdeauna gata să protejeze și să îi ofere forță celui care se face părtaș la natura divină. (Christian Temperance and Bible Hygiene, pp. 21, 22)

Cum să fac să nu cedez în fața multiplelor atracții spre păcat din partea lui Satana?

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO