VINDECĂTOR AL SUFLETULUI BOLNAV DE PĂCAT


Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi.
Matei 9:12

Ascultă ediția audio aici.

Fie ca Domnul să ne intensifice credința și să ne ajute să vedem că El dorește ca noi toți să ne familiarizăm cu lucrarea aceasta de vindecare și cu tronul de milă! El vrea ca lumina harului Său să strălucească din multe locuri. El, care înțelege nevoile în fiecare situație, intervine în favoarea lucrătorilor din diverse locuri ca să îi facă mai eficienți în misiunea de a le capta oamenilor atenția la adevărurile benefice atât pentru vindecarea fizică, cât și pentru vindecarea spirituală.

Sentimentele duioase ale Mântuitorului nostru au fost trezite pentru omenirea căzută și în suferință. Dacă vreți să fiți urmașii Săi, trebuie să cultivați mila și empatia. Indiferența față de necazurile oamenilor trebuie înlocuită cu interesul viu față de suferințele lor. Văduva, orfanul, bolnavul și muribundul vor avea întotdeauna nevoie de ajutor. Iată o ocazie de proclamare a Evangheliei, de a-L înălța pe Isus, speranța și mângâierea tuturor oamenilor! Când durerea fizică este alinată, inima se deschide și atunci puteți turna în ea balsamul ceresc. Dacă priviți la Isus și luați de la El pricepere, putere și har, le veți putea împărtăși din mila Lui și altora, fiindcă Mângâietorul este cu voi.

Veți avea de înfruntat multe prejudecăți, mult zel fals și pietate greșit înțeleasă, însă atât în apropiere, cât și în câmpuri îndepărtate veți găsi mai multe inimi pregătite de Dumnezeu pentru sămânța adevărului decât vă imaginați, și acestea vor tresălta de bucurie când le va fi prezentat mesajul divin.

Mulți suferă mai degrabă de boli ale sufletului decât ale trupului și nu vor găsi alinare până când nu vor veni la Hristos, izvorul vieții. Povara păcatului, cu dorințele lui neîmplinite și nepotolite, constituie cauza unei mari părți a bolilor de care sunt afectați cei păcătoși. Domnul Hristos este Vindecătorul atotputernical sufletului bolnav de păcat. Aceste biete suflete nenorocite trebuie să Îl cunoască mai bine pe Acela a cărui cunoaștere înseamnă viața veșnică. Aceste persoane trebuie învățate cu răbdare și bunătate, totuși cu perseverență cum să-și țină deschise ferestrele sufletului și să lase să pătrundă lumina soarelui iubirii lui Dumnezeu. (…) Bucurii dătătoare de satisfacții vor da vigoare minții, precum și sănătate și energie vitală trupului. (Sfaturi pentru sănătate, pp. 501, 502)

Dacă aș avea de ales între vindecarea trupului și cea a sufletului, pe care aș alege-o?

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO