Eu le-am făcut cunoscut Numele Tău și li-L voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care M-ai iubit Tu să fie în ei și Eu să fiu în ei.
Ioan 17:26

Ascultă ediția audio aici.

Domnul Hristos a prezentat misiunea venirii Sale pe pământ. Iată ce a afirmat în ultima Sa rugăciune publică: „Neprihănitule Tată, lumea nu Te-a cunoscut, dar Eu Te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că Tu M-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut Numele Tău și li-L voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care M-ai iubit Tu să fie în ei, și Eu să fiu în ei“ (Ioan 17:25,26). Când Moise I-a cerut Domnului să-i arate slava Sa, Domnul a spus: „Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea Mea” (Exodul 33:19). „Şi Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat: «Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care Își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat.» (…) Îndată, Moise s-a plecat până la pământ și s-a închinat” (Exodul 34:6-8). Când vom putea înțelege caracterul lui Dumnezeu așa cum l-a înțeles Moise, și noi ne vom grăbi să ne plecăm în adorare și laudă. Domnul Isus nu a dorit nimic mai puțin decât ca „dragostea cu care Tu M-ai iubit pe Mine“ să fie în inima copiilor Săi, pentru ca aceștia să-L poată face cunoscut semenilor pe Dumnezeu.

O, ce asigurare este aceasta, ca dragostea lui Dumnezeu să poată locui în inima tuturor celor care cred în El! Ce mântuire ne este oferită; căci El este în stare să mântuiască pe oricine se apropie de Dumnezeu prin El! (…) Cei care aici au parte de suferințele Lui, de umilința Lui, care suferă pentru Numele Lui sunt cei care au parte de dragostea lui Dumnezeu revărsată asupra lor ca asupra Fiului Său. Cel care cunoaște totul a spus: „Tatăl Însuși vă iubește.” (…) Această dragoste poate fi a noastră prin credința în Fiul lui Dumnezeu și de aceea legătura cu Hristos trebuie să însemne totul pentru noi. Trebuie să fim una cu El, așa cum El este una cu Tatăl, iar apoi vom fi iubiți de Dumnezeul cel nemărginit, ca membre ale trupului lui Hristos, mlădițe în vița cea vie. Trebuie să fim legați de butuc ca să putem primi hrană de la Viță. Domnul Hristos este Capul nostru cel glorificat, iar dragostea divină care curge din inima lui Dumnezeu rămâne în Hristos și este transmisă acelora care s-au unit cu El. Această dragoste divină care pătrunde în suflet îi inspiră mulțumire, îl eliberează de slăbiciunea spirituală, de mândrie, orgoliu și egoism și de tot ce deformează caracterul creștin. (Principiile fundamentale ale educației, pp. 177–179)

Cum aș putea beneficia de dragostea divină dacă nu sunt conectat la Isus Hristos?

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO