Când s-a făcut ziuă, a chemat pe ucenicii Săi și a ales dintre ei doisprezece pe care i-a numit apostoli.
Luca 6:13

Ascultă ediția audio aici.

Isus Şi-a ales primii elevi din categoria oamenilor de rând. Pescari din Galileea, ucenicii erau oameni simpli, neșcoliți; nu învățaseră ideile și obiceiurile rabinilor, ci învățaseră din disciplina severă a trudei și a greutăților. Aveau calități înnăscute și un spirit maleabil. Erau oameni care puteau fi instruiți și modelați pentru a se adapta lucrării Mântuitorului. În lume sunt mulți oameni cu ocupații obișnuite care își duc cu răbdare la îndeplinire îndatoririle zilnice, fără să-și dea seama de potențialul lor, de puterile care, dacă le-ar pune la lucru, i-ar plasa printre marii lideri ai lumii. Așa erau bărbații chemați de Mântuitorul să fie colaboratorii Lui. Și au beneficiat de trei ani de pregătire pe lângă cel mai mare Pedagog pe care l-a cunoscut vreodată această lume.

Acești primi discipoli se deosebeau foarte mult între ei. Urmau să fie educatorii lumii și reprezentau tipuri variate de caracter: Levi Matei, vameș, chemat de la o viață de afaceri și supunere față de Roma; Simon Zelotul, opozant neîmpăcat al autorității imperiale; impulsivul, independentul, dar inimosul Petru și fratele lui, Andrei; Iuda Iudeul, stilat, capabil, dar meschin; Filip și Toma, loiali, cinstiți, totuși greoi când venea vorba de a crede; Iacov, fiul lui Alfeu, și Iuda, care ieșeau mai puțin în evidență printre frați, dar care erau bărbați puternici, hotărâți și în greșeli, și în virtuți; Natanael, sincer și credul ca un copil, și fiii lui Zebedei, ambițioși, dar iubitori.

Pentru a reuși să ducă mai departe lucrarea la care fuseseră chemați, acești ucenici, care se deosebeau atât de mult unul de altul ca fire, pregătire și obiceiuri de viață, trebuiau să ajungă să simtă, să gândească și să acționeze unitar. Obiectivul lui Hristos a fost să creeze această unitate. În acest sens a căutat să-i facă să fie uniți cu El. Povara lucrării pe care El o avea de îndeplinit în dreptul lor este exprimată în rugăciunea către Tatăl Său: „Mă rog ca toți să fie una, cum Tu, Tată, ești în Mine și Eu, în Tine, ca și ei să fie una în Noi (…) ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis și că i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine” (Ioan 17:21-23). (Educație, pp. 85, 86)

Respect eu diversitatea de daruri și talente ale celor cu care Îl slujesc pe Hristos? Cum aș putea aprecia astăzi darurile cuiva?

 

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO