Și va ieși un toiag din tulpina lui Isai și un Lăstar va crește din rădăcinile lui.
Isaia 11:1, BTF

Ascultă ediția audio aici.

Mesia urma să aibă descendență regală, deoarece în profeția rostită prin Iacov Domnul a spus: „Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Șilo. Și de El vor asculta popoarele” (Geneza 49:10).

Isaia a profetizat: „Și va ieși un toiag din tulpina lui Isai și un Lăstar va crește din rădăcinile lui” (BTF). „Luați aminte și veniți la Mine, ascultați, și sufletul vostru va trăi: căci Eu voi încheia cu voi un legământ veșnic, ca să întăresc îndurările mele față de David. Iată, l-am pus martor pe lângă popoare, cap și stăpânitor al popoarelor. Într-adevăr, vei chema neamuri pe care nu le cunoști și popoare care nu te cunosc vor alerga la tine pentru Domnul, Dumnezeul tău, pentru Sfântul lui Israel, care te proslăvește” (Isaia 11:1; 55:3-5).

Ieremia, de asemenea, a dat mărturie despre venirea Răscumpărătorului ca Prinț din dinastia lui David: „Iată vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David o Odraslă neprihănită. El va împărăți, va lucra cu înțelepciune și va face dreptate și judecată în țară. În vremea Lui, Iuda va fi mântuit, și Israel va avea liniște în locuința lui; și iată numele pe care i-L voi da: «Domnul, Neprihănirea noastră!»” Și din nou: „Așa vorbește Domnul: «David nu va fi lipsit niciodată de un urmaș care să stea pe scaunul de domnie al casei lui Israel. Nici preoții și leviții nu vor fi lipsiți niciodată înaintea Mea de urmași care să aducă arderi-de-tot, să ardă tămâie împreună cu darurile de mâncare și să aducă jertfe în toate zilele!»” (Ieremia 23:5,6; 33:17,18).

Chiar și locul unde avea să se nască Mesia fusese prezis: „Tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine Îmi va ieși Cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei” (Mica 5:2). (Faptele apostolilor, pp. 223, 224)

L-aș fi recunoscut pe Isus ca Mesia din profeția biblică dacă aș fi trăit în preajma primei Sale veniri? L-am primit ca Mântuitor personal astăzi?

 

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO