El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea Ființei Lui și care ține toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a șezut la dreapta Măririi, în locurile preaînalte.
Evrei 1:3

Dumnezeu S-a descoperit ca ființă personală în Fiul Său. Isus, strălucirea slavei Tatălui, „oglindirea slavei Lui și întipărirea Ființei Lui” (Evrei 1:3), a coborât pe pământ sub formă de om. Ca Mântuitor personal a venit în lumea noastră. Ca Mântuitor personal S-a înălțat la cer. Ca Mântuitor personal mijlocește în curțile cerești. Înaintea tronului lui Dumnezeu, slujește în favoarea noastră „cineva care semăna cu Fiul omului” (Apocalipsa 1:13).

Hristos, Lumina lumii, a acoperit splendoarea de o strălucire orbitoare a divinității Sale și a venit să trăiască în mijlocul oamenilor ca un om, pentru ca oamenii să-L poată cunoaște pe Creatorul lor fără să fie mistuiți. Niciun om nu L-a văzut vreodată pe Dumnezeu altfel decât așa cum este El revelat prin Hristos. „Eu și Tatăl una suntem”, a declarat Hristos. „Toate lucrurile Mi-au fost date în mâini de Tatăl Meu, și nimeni nu cunoaște deplin pe Fiul, afară de Tatăl; tot astfel, nimeni nu cunoaște deplin pe Tatăl, afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să i-L descopere” (Ioan 10:30; Matei 11:27).

Hristos a venit să învețe ființele umane ce dorește Dumnezeu ca ele să știe. În cer, pe pământ și în apele întinse ale oceanului vedem lucrarea mâinii lui Dumnezeu. Toate lucrurile create dau mărturie despre puterea Lui, despre înțelepciunea și despre dragostea Lui. Dar de la stele, de la ocean sau de la cascadă nu putem cunoaște personalitatea lui Dumnezeu, așa cum este ea descoperită în Hristos.

Dumnezeu a văzut că, pentru a ilustra atât personalitatea, cât și caracterul Său, era nevoie de o revelație mai clară decât natura. El L-a trimis pe Fiul Său în lume ca să dezvăluie, atât cât puteau să suporte ochii omului, natura și atributele Dumnezeului invizibil.

Dacă Dumnezeu ar fi dorit să fie reprezentat ca locuind personal în elementele din natură – în floare, în pom, în firele de iarbă –, oare Hristos nu le-ar fi spus acest lucru ucenicilor Săi cât a fost pe pământ? Dar în învățăturile lui Hristos niciodată nu se vorbește așa despre Dumnezeu. Hristos și apostolii au predicat clar adevărul despre existența unui Dumnezeu personal.

Hristos a dezvăluit despre Dumnezeu tot ce puteau să suporte ființele umane păcătoase fără să fie distruse. El este Învățătorul divin, Cel care iluminează. Dacă ar fi considerat că avem nevoie și de alte revelații decât cele făcute prin Hristos și prin Cuvântul Său scris, Dumnezeu ni le-ar fi dat. (Mărturii pentru biserică, vol. 8, pp. 265, 266)

Dacă Isus a dezvăluit toate lucrurile despre Dumnezeu pe care ființele umane păcătoase le pot înțelege, ce fel de lucruri îi va mai învăța El pe cei mântuiți despre Dumnezeu de-a lungul veșniciei?

 

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO