Căci Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiți.
Luca 12:12

Cei care Îi slujesc lui Hristos vor fi duși înaintea oamenilor mari ai lumii, care altfel n-ar fi putut niciodată să audă Evanghelia. Acestora le-a fost prezentat greșit adevărul. Ei au dat curs acuzațiilor false cu privire la credința ucenicilor lui Hristos. Adesea, singurul mijloc prin care ei pot cunoaște adevăratul ei caracter este mărturia celor aduși în fața lor spre a fi judecați pentru credința lor. Fiind cercetați, aceștia trebuie să răspundă, iar judecătorii lor trebuie să asculte mărturia adusă. Harul lui Dumnezeu le va fi dat slujitorilor Săi pentru a face față situației de criză. „Ce veți avea de spus”, zice Isus, „vă va fi dat chiar în ceasul acela, fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi.” Când Spiritul lui Dumnezeu luminează mintea slujitorilor Săi, adevărul va fi prezentat în valoarea și puterea lui divină. Cei care resping adevărul se vor ridica să îi acuze și să îi oprime pe ucenici. Dar, în greutăți și suferințe sau chiar sub amenințarea morții, copiii Domnului trebuie să manifeste blândețea Exemplului lor divin. În felul acesta se va putea face deosebire între agenții lui Satana și reprezentanții lui Hristos. Mântuitorul va fi înălțat în fața mai-marilor și a poporului.

Ucenicii nu au fost înzestrați cu tăria și curajul de martiri până când nu au avut nevoie de acest har. Atunci s-a împlinit promisiunea Mântuitorului. Când Petru și Ioan au dat mărturie în fața sinedriului, oamenii „s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând, și au priceput că fuseseră cu Isus” (Faptele 4:13). Despre Ştefan stă scris că „toți cei care stăteau în sobor s-au uitat țintă la Ştefanși fața lui li s-a arătat ca o față de înger”. Oamenii nu erau în stare „să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el” (Faptele 6:15,10). (…)

Slujitorii lui Hristos nu trebuiau să pregătească discursuri pe care să le rostească atunci când erau duși la judecată. Pregătirea lor trebuia să se facă în fiecare zi, adunând adevărurile prețioase din Cuvântul lui Dumnezeu și întărindu-și credința prin rugăciune. Când erau aduși la judecată, Duhul Sfânt urma să le reamintească exact adevărurile de care aveau nevoie. (Hristos, Lumina lumii/Viața lui Iisus, pp. 354, 355)

Gândul de a fi nepregătiți pentru încercare îi umple de teamă pe cei mai mulți oameni. Cum mă ajută încrederea în Dumnezeu, manifestată în lucrurile mărunte ale vieții, să fiu pregătit să mă încred în El în momentele cruciale din viața mea?

 

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO