Atunci I s-a arătat un înger din cer, ca să-L întărească. Luca 22:43

Ascultă ediția audio aici.

Cuvintele lui Hristos ne învață că ar trebui să ne considerăm inseparabil legați de Dumnezeu, Tatăl nostru din cer. Oricare ne-ar fi poziția, suntem dependenți de Dumnezeu, care ține soarta tuturor în mâinile Sale. El ne-a dat o lucrare de făcut și ne-a înzestrat cu puteri și cu mijloace pentru această lucrare. Atâta vreme cât ne supunem voința lui Dumnezeu și ne încredem în tăria și înțelepciunea Lui, vom fi îndrumați pe căi sigure pentru a împlini partea pe care o avem în marele Său plan. Dar acela care se încrede în înțelepciunea și puterea proprie se desparte de Dumnezeu. În loc să acționeze în armonie cu Hristos, el împlinește planul vrăjmașului lui Dumnezeu și al omului.

Mântuitorul a zis mai departe: „Tot ce face Tatăl, face și Fiul întocmai. (…) După cum Tatăl învie morții și le dă viață, tot așa și Fiul dă viață cui vrea.” Saducheii susțineau că nu va fi înviere a corpului, dar Isus le-a spus că una dintre lucrările cele mai de seamă ale Tatălui Său este aceea de a-i învia pe morți și că El are putere să facă aceeași lucrare. „Vine ceasul, și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, și cei ce-L vor asculta vor învia.” Fariseii credeau în învierea morților. Hristos a declarat că și la momentul acela puterea care dă viață morților era printre ei, și ei n-aveau decât să privească manifestarea ei. Aceeași putere de înviere dă viață și celui „mort în greșeli și păcate” (Efeseni 2:1). Duhul acela de viață în Hristos Isus, „puterea învierii Sale”, îi eliberează pe oameni de „legea păcatului și a morții” (Filipeni 3:1; Romani 8:2). Stăpânirea răului este spulberată și, prin credință, sufletul este apărat de păcat. Acela care își deschide inima față de Duhul lui Hristos devine beneficiar al acelei forțe mărețe care îi va ridica din mormânt corpul.

Umilul Nazarinean Își dovedește autentica noblețe. Se ridică deasupra omenirii, dă la o parte vălul păcatului și al rușinii și Se dezvăluie ca Cel onorat de îngeri, Fiul lui Dumnezeu, una cu Creatorul universului. Ascultătorii Săi sunt fermecați. Niciun om n-a vorbit vreodată ca El, nimeni nu se purtase cu o așa demnitate regală. Cuvintele Lui sunt clare și pe înțeles, exprimând în întregime misiunea Sa și datoria lumii. – Hristos, Lumina lumii/Viața lui Iisus, pp. 209, 210

Gândesc mai departe

Cum aș putea, prin credință, să evit păcatul? Ce putere pot accesa, în virtutea credinței?

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO