Pâinea care se pogoară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Ioan 6:50

Ascultă ediția audio aici.

Biblia este singura carte care Îi face lui Isus Hristos o descriere pozitivă și, dacă fiecare ființă umană ar studia-o ca pe propriul manual și i-ar da ascultare, niciun suflet nu ar fi pierdut.

Toate razele de lumină care răzbat din Scripturi indică spre Domnul Hristos și mărturisesc despre El, unind Scripturile Vechiului și Noului Testament. Domnul Hristos este prezentat ca Autorul și Desăvârșitorul credinței, singurul în care sunt concentrate toate speranțele de viață veșnică. „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică“ (Ioan 3:16).

Oare ce carte ar putea să se compare cu Biblia? Este esențial ca fiecare copil, tânăr sau matur să o înțeleagă, căci ea este Cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul care îndrumă întreaga familie umană spre ceruri. Atunci de ce se consideră că acest cuvânt al lui Dumnezeu nu conține elementele de bază pentru educație? Lucrările autorilor neinspirați sunt așezate în mâinile copiilor și tinerilor din școlile noastre ca manuale – cărți după care sunt educați. Ele le sunt puse în față și le ocupă timp prețios cu învățarea unor lucruri pe care nu le pot folosi niciodată. (…) Aceste cărți în niciun caz nu dau glas cuvintelor lui Ioan: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii.” (…)

Domnul Isus Hristos reprezintă cunoașterea Tatălui și totodată este marele nostru învățător trimis de Dumnezeu. Domnul Hristos a spus în capitolul 6 din Ioan că El este Pâinea trimisă din cer. „Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine are viața veșnică. Eu sunt Pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se pogoară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt Pâinea vie care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac, și pâinea pe care o voi da Eu este trupul Meu, pe care îl voi da pentru viața lumii” (Ioan 6:47-51). Ucenicii nu au înțeles cuvintele Lui. Domnul Hristos a spus: „Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic; cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh și viață“ (Ioan 6:63). – Principiile fundamentale ale educației creștine, pp. 383, 384

Gândesc mai departe

Cum poate cineva să-L „mănânce” pe Isus, Pâinea coborâtă din cer? În ce modalități practice pot fi astăzi părtaș la viața Lui?

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO