Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Efeseni 6:10

Ascultă ediția audio aici.

Creștinul trebuie să stea drept în timp ce locuiește cu cei decăzuți și necredincioși. Cu o inimă predată lui Dumnezeu și umplut de Duhul Sfânt, el va vedea multe lucruri de plâns în timp ce este înconjurat de călcătorii Legii lui Dumnezeu – cei care sunt de partea marelui vrăjmaș, cei care și-au rupt legământul cu Dumnezeul cerurilor. Faptul că nelegiuirea abundă este un motiv puternic pentru creștin să fie veghetor și silitor, credincios în serviciul Maestrului său, ca să poată reprezenta în mod corect religia lui Isus Hristos.

Din toate părțile, luptătorul creștin va auzi de comploturi, trădare și declarații de revoltă din partea celor care disprețuiesc Legea lui Dumnezeu. Toate acestea ar trebui să-i sporească zelul de a se comporta ca un veghetor credincios pentru Dumnezeu și să depună orice efort pentru a determina suflete să se înroleze sub steagul pătat de sânge al Prințului Emanuel. Cu cât mai dens este întunericul moral, cu atât mai stăruitor trebuie să fie efortul său de a umbla cu Dumnezeu, astfel ca lumina și puterea de la El să se reflecte asupra acelora din întuneric. Dragostea creștinilor autentici nu se va răci din cauza nelegiuirii care abundă în jur. În timp ce societatea devine din ce în ce mai coruptă, ca în zilele lui Noe și Lot, vor exista manifestări de durere sufletească pentru păcătoșii înșelați, amăgiți și gata de pieire, care se îndreaptă spre soarta nelegiuiților care au pierit în apele potopului și în flăcările Sodomei. (…)

Avem foarte puțină vreme pentru a avertiza de pericol. Apoi Hristos va veni și această scenă de revoltă va lua sfârșit. (…) Mai mult ca niciodată în trecut, trebuie ținut piept păcatului – puterilor întunericului. Timpul cere o activitate energică și hotărâtă din partea celor care cred adevărul prezent. Ei trebuie să transmită adevărul atât prin afirmarea principiului, cât și prin exemplu. Dacă timpul pare prea lung în așteptarea venirii Eliberatorului, dacă, doborâți de întristare sau obosiți de trudă, am devenit nerăbdători să ne încheiem misiunea și să primim o onorabilă eliberare din luptă, să ne aducem aminte – și fie ca această reamintire să înăbușe orice murmur – că Dumnezeu ne lasă pe pământ să suportăm furtunile și conflictele pentru a ne desăvârși caracterul creștin și a deveni mai apropiați de Dumnezeu, Tatăl nostru, și de Hristos, Fratele nostru mai mare, și să lucrăm pentru Maestru la câștigarea multor sufletele la Hristos. – Review and Herald, 25 octombrie 1881

Gândesc mai departe

Opoziția celor care urăsc creștinismul îmi sporește mie zelul de a împărtăși Evanghelia, astfel încât și cei batjocoritori să aibă ocazia de a fi mântuiți?

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO