Nu te teme! - Devoțional zilnic. Dumnezeu dorește ca „nu te teme” să producă în noi nu doar încredere, speranță și pace, ci și iubire autentică pentru El: „În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârşită izgoneşte frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa şi cine se teme n-a ajuns desăvârşit în dragoste” Astăzi nu trebuie să vă temeți. Dumnezeu vă iubește.

Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare. (Isaia 41:10)

Ascultă ediția audio aici.

Cât despre universalitatea fricii, revelația biblică nu avea cum să treacă sub tăcere remediul pentru atenuarea efectelor ei devastatoare. Unul dintre cele mai mari scopuri ale harului divin prezentate de Scriptură este cel menit să liniștească și să controleze frica omenirii. „Nu te teme”, expresia-cheie a întregii istorii a mântuirii, reprezintă o constantă a revelației divine făcută omului după apariția păcatului. Recenzând folosirea acestei propoziții, a reieșit că rădăcina ei ebraică apare de 365 de ori în textul sacru. Conform specialiștilor, ea este o prevestire a mântuirii, un cuvânt revelat care promite consolare și ocrotire, care inspiră siguranță și încredere.

„Nu te teme” este antidotul dat de Dumnezeu pentru frica, goliciunea și dorinței de a se ascunde manifestate de primii noștri părinți în relatarea căderii în păcat. „Nu te teme de nimic” face parte din structurile mentale ale credinciosului, condiționând procesul mântuirii. Este făgăduință și încredere, angajament divin și credință omenească, providență divină în fața circumstanțelor și insecurității vieții pe acest pământ.

Dumnezeu îi spune lui Avraam: „Avrame, nu te teme; Eu sunt scutul tău şi răsplata ta cea foarte mare” (Geneza 15:1). Israeliților confruntați cu traversarea Mării Roșii: „Nu vă temeţi de nimic, staţi pe loc şi veţi vedea izbăvirea pe care v-o va da Domnul în ziua aceasta; căci pe egiptenii aceştia, pe care-i vedeţi azi, nu-i veţi mai vedea niciodată” (Exodul 14:13). Lui Iosua când se pregătea să treacă Iordanul: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te! Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face” (Iosua 1:9). Păstorilor din Betleem: „Nu vă temeţi, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul” (Luca 2:10-11). Isus a afirmat: „Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţia” (Luca 12:32).

Dumnezeu dorește ca „nu te teme” să producă în noi nu doar încredere, speranță și pace, ci și iubire autentică pentru El: „În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârşită izgoneşte frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa şi cine se teme n-a ajuns desăvârşit în dragoste” (1 Ioan 4:18).

Astăzi nu trebuie să vă temeți. Dumnezeu vă iubește.


Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO