Drumul nostru spre Damasc - Devoțional zilnic. Care va fi drumul nostru? Care a fost drumul nostru spre Damasc? Care este drumul nostru actual? L-am întâlnit până acum pe Isus?

Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ şi a auzit un glas care-i zicea: „Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti?” (Faptele apostolilor 9:3-4)

Ascultă ediția audio aici.

Isus i-a ieșit înainte lui Pavel pe drumul spre Damasc, l-a învăluit în lumină cerească, l-a trântit la pământ și l-a întrebat: „Saule, pentru ce mă prigonești?” „Cine ești Tu, Doamne?” i-a răspuns Pavel. „Eu sunt Isus, pe care Îl prigonești; ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un ţepuş!” a spus cu hotărâre vocea din ceruri.

Saul L-a recunoscut pe Isus și, fascinat de El, L-a întrebat: „Doamne, ce vrei să fac?” Astfel, drumul lui Saul din Tars și-a schimbat complet direcția. Începând din acea zi, a devenit apostolul Pavel. În aceeași dimineață, Anania a avut o viziune în care Domnul i-a poruncit: „Du-te pe uliţa care se cheamă «Dreaptă» şi caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars. Căci iată, el se roagă şi a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el şi punându-şi mâinile peste el, ca să-şi capete iarăşi vederea” (Faptele 9:11-12). Anania a făcut ce i-a cerut Isus.

Convertirea lui Saul este, în multe feluri, un arhetip al oricărei veritabile convertiri:
1. Pavel merge pe drumul său, convins, sigur, dar înșelându-se, deoarece căile noastre nu sunt întotdeauna și ale lui Dumnezeu.
2. Hristos l-a întânit pe drum, l-a abordat.
3. Dintr-odată, o strălucitoare lumină din ceruri l-a înconjurat. O lumină nouă, orbitoare.
4. Pavel a căzut la pământ. Siguranța, convingerile și orgoliul său s-au prăbușit.
5. Între Isus și Pavel s-a închegat un dialog personal, intim.
6. Timp de trei zile rămâne orb, pentru că în lumea sa interioară, rugându-se, ajunge să se pocăiască.
7. Ia contact cu biserica.
8. Când își recapătă vederea, îi cad de pe ochi un fel de solzi, adică prejudecățile, pentru că ajunge să vadă lucrurile într-un mod cu totul diferit.
9. Este botezat.
10. Este umplut de Duhul Sfânt.

Care va fi drumul nostru? Care a fost drumul nostru spre Damasc? Care este drumul nostru actual? L-am întâlnit până acum pe Isus?


Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO