Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, încrede-te în El, şi El va lucra! (Psalmii 37:5)


 
Ce să aibă de spus o pagină albă din moment ce pe ea nu s-a scris nimic? Ar putea sugera sau insinua o grămadă de lucruri, totuşi… O pagină albă este imaculată, curată, fără ştersături şi pete. Este simbolul noului. Spaţiul unde pot lua naştere proiecte, se pot trasa itinerare, se pot determina acţiuni viitoare. În opera sa Lecţia unui poet, Rabindranath Tagore scria: „Multe pagini sunt deja scrise în cartea ta. Unele sunt triste, altele vesele, unele sunt ordonate şi clare, altele sunt ciorne murdare. Totuşi, o pagină este albă, cea pe care o vei scrie azi. Nu îţi rămâne decât să o umpli. Gândeşte-te şi fa în aşa fel încât această pagină să fie cea mai frumoasă, cea mai sinceră, cea mai înţeleaptă. În fiecare dimineaţă, când te trezeşti, aminteşte-ţi că ai de umplut cea mai bună dintre pagini, cea care va exprima cel mai bine mesajul cărţii pe care o laşi în urma ta, căci eşti pe cale să îţi scrii propria viaţă. Gândeşte-te că cea mai frumoasă pagină abia acum urmează să fie scrisă.”

La începutul unui nou an, o pagină albă oferă ocazia unui nou început, ocazia de a depăşi eşecurile. Pentru unii, este momentul resuscitării, aidoma fiului văduvei din Nain, căruia Isus îi porunceşte: „Tinere, scoală-te, îţi spun!” (Luca 7:14). Şi nouă, creştinilor, Anul Nou ne lansează o provocare. Suntem chemaţi să trasăm direcţia bisericii, într-o mare de confuzie şi de vânturi puternice. Astăzi, când trebuie să înfruntăm farmecele unei lumi care devorează conştiinţe, când nu avem timp suficient ca să ne îndeplinim misiunea, Dumnezeu ne dă ocazia providenţială de a scrie cea mai frumoasă, cea mai bună dintre paginile existenţei noastre.

Pagina albă vine şi cu tentaţia de a accepta compromisuri. La sosirea în Babilon, Daniel, deportat, separat de părinţi, ales să rămână la curtea Babilonului şi cunoscând pericolul la care era expus în acel mediu corupt, ia o decizie importantă pe care o scrie pe noua pagină din viaţa lui: „Daniel s-a hotărât să nu se spurce” (Daniel 1:8).

Hotărăşte-te să nu te laşi contaminat de influenţe rele pe parcursul acestui an. Permite Cerului să te folosească în calitate de martor al faptului că este în ceruri un Dumnezeu…

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO