Uită-te bine la cel fără prihană și privește pe cel fără vicleșug, căci omul de pace are parte de moștenitori. (Psalmii 37:37)

Urmărește ediția video aici

Pacea lui Hristos nu este un element zgomotos, de neîmblânzit, care se manifestă printr-o intensitate scăzută în glas și exerciții ale trupului. Pacea lui Hristos este o pace inteligentă, ea nu îi face pe cei ce o posedă să poarte marca fanatismului și a extravaganței. Nu este un impuls hoinar, ci este de proveniență divină. Când Mântuitorul oferă pacea Sa, sufletul va fi în armonie desăvârșită cu Cuvântul lui Dumnezeu, căci Duhul și Cuvântul sunt întotdeauna în armonie. Domnul Își onorează Cuvântul în toate relațiile Sale cu oamenii. Voința Sa, vocea Sa este cea care li se descoperă, El nu are o nouă voință şi un nou adevăr pe care să le prezinte copiilor Săi, în afară de cele din Cuvântul Său. Dacă ai o experiență minunată care nu este în armonie cu cele exprimate în Cuvântul lui Dumnezeu, poți să ai îndoieli cu privire la ea; căci originea ei nu este de sus. Pacea lui Hristos vine prin cunoașterea Domnului Isus, pe care Biblia Îl descoperă.

Dacă fericirea provine din alte surse decât din Fântâna divină, ea va fi la fel de schimbătoare ca circumstanțele care o generează; însă pacea Domnului Hristos este o pace constantă și de durată. Ea nu depinde de circumstanțele vieții, de mulțimea bunurilor vremelnice sau de numărul de prieteni de pe pământ. Domnul Hristos este fântâna cu apă vie, iar fericirea și pacea care provin de la El nu vor lipsi niciodată, căci El este un izvor de viață. Cei care se încred în El pot spune: „Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi.”

Avem motive să-I fim continuu recunoscători lui Dumnezeu pentru faptul că Domnul Hristos, prin ascultarea Sa desăvârșită, a recâștigat cerul pe care Adam l-a pierdut prin neascultare. Adam a păcătuit, iar urmașii săi îi împărtășesc vinovăția și suportă consecințele; însă Domnul Isus a purtat vina lui Adam și toții urmașii lui Adam care vor alerga la Hristos, al doilea Adam, pot scăpa de pedeapsa legii. Domnul Isus a recâștigat cerul pentru noi, trecând testul la care Adam a căzut, pentru că El S-a supus pe deplin Legii, iar toți cei ce au o concepție corectă cu privire la planul de mântuire vor vedea că nu pot fi salvați atâta timp cât încalcă sfintele precepte ale lui Dumnezeu. Ei trebuie să nu mai calce Legea și să se prindă de promisiunile lui Dumnezeu, care ne sunt disponibile prin meritele Domnului Hristos.

Credința noastră nu trebuie să se bizuie pe capacitățile omenești, ci pe puterea lui Dumnezeu… Domnul Hristos trebuie să fie adăpostul și sprijinul nostru… – Signs of the Times, 19 mai 1890

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO