Așa că Legea, negreșit, este sfântă, și porunca este sfântă, dreaptă și bună. (Romani 7:12)

Urmărește ediția video aici.

Toți cei care doresc mântuirea trebuie să-și fixeze mintea asupra crucii de pe calvar. Acolo păcătoșii pot vedea ce a făcut păcatul. Acolo ei pot vedea sacrificiul infinit care a fost făcut pentru a-i răscumpăra de sub pedeapsa care a urmat călcării Legii lui Dumnezeu. Pe măsură ce călcătorii Legii conștientizează în ce stare pierdută se află, ei văd în Domnul Hristos singura lor speranță de mântuire. La cruce, ei învață lecțiile prețioase ale vieții Fiului lui Dumnezeu, care S-a dat pe Sine Însuși pentru noi. Calvarul prezintă însușirile fără seamăn ale caracterului divin. Tot privind la cruce, ei vor ajunge să urască păcatul, pentru că vor înțelege că păcatul a fost cel care a respins, blamat, tăgăduit, biciuit și răstignit pe Maiestatea cerului. (…)

Crucea de pe calvar vorbește despre felul în care a înălțat Domnul Hristos Legea și a onorat-o. Au fost necesare meritele infinite ale sângelui Său spre a face ispășire pentru aceia care primesc iubirea sa și merg pe urmele pașilor Lui. Păcătoșii pot obține iertare și pace numai prin Acela care ne-a iubit și care ne-a spălat de păcatele noastre în sângele Său. Cei care au fost convinși de păcat în fața Legii și care s-au pocăit înaintea lui Dumnezeu și au credință în Domnul nostru Isus Hristos vor înceta să considere fără valoare Legea lui Dumnezeu.

Nu am fi putut înțelege niciodată valoarea lui Hristos dacă nu am fi înțeles cerințele înalte ale Legii lui Iehova. Nu am fi apreciat niciodată adâncimea gropii din care ne-a salvat Domnul Hristos dacă nu am fi înțeles excelența preceptelor adevărului. Nu am fi înțeles niciodată adâncimea iubirii lui Dumnezeu, care este în Hristos Isus, dacă nu am fi putut contempla caracterul minunat al Legii cerului și pământului. În lumina acelei Legi sfinte, păcătoșii Îl văd pe Mântuitorul așa cum este – plin de îndurare, compasiune, bunătate și iubire și, privind la Isus și contemplând iubirea Sa fără seamăn pentru ei, inimile păcătoșilor sunt umplute cu recunoștință și pace cerească. (…)

Deși Legea lui Dumnezeu este sfântă și are un caracter de neschimbat, adversarul lui Dumnezeu și al omenirii, primul mare răzvrătit care a călcat preceptele acesteia în ceruri, i-a condus pe oameni în toate veacurile să se războiască împotriva lui Dumnezeu… Pe măsură ce păcătoșii văd că păcatul este călcarea Legii lui Dumnezeu și că Legea lui Dumnezeu este temelia guvernării lui Dumnezeu în ceruri și pe pământ, ei se grăbesc să-și așeze piciorul pe cărarea neprihănirii pentru a putea fi fără păcat. – Signs of the Times, 6 iulie 1888

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO