Dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu. (Ioan 3:3)

Nicodim deținea o poziție înaltă în națiunea iudaică. Avea o educație superioară și poseda daruri speciale. Împreună cu alții, fusese atras de învățăturile lui Isus din Galileea. Deși era bogat, învățat și onorat, era în mod neobișnuit atras de umilul Nazarinean. Lecțiile, cu totul noi și atât de neobișnuite care veneau de pe buzele acestui Învățător, l-au impresionat cu putere și s-a hotărât să-L caute pe Isus, ca să poată afla mai multe lucruri despre aceste adevăruri minunate.

Însă nu L-a căutat pe Domnul Isus ziua; ar fi fost mult prea umilitor pentru un conducător al iudeilor să admită că simpatizează cu un învățător atât de puțin cunoscut. Interesându-se unde L-ar putea găsi pe Isus în timpul nopții, a așteptat până ce orașul s-a cufundat în somn și atunci a pornit să-L caute.

„Învățătorule”, i-a spus el, „știm că ești un Învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.” Vorbind despre darul special al lui Hristos ca învățător și, de asemenea, de puterea Sa ieșită din comun de a face minuni, el a sperat că își va putea pregăti calea pentru a-I pune întrebările pregătite. Însă, în infinita Sa înțelepciune, Domnul Hristos a văzut în fața Sa pe unul care căuta adevărul. El cunoștea adevăratul obiectiv al vizitei sale și, dorind să adâncească și mai mult convingerile existente deja în mintea ascultătorului Său, El a trecut direct la subiect, spunându-i cu solemnitate, dar și cu bunătate: „Adevărat, adevărat îți spun că, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu.”

Această declarație era una foarte umilitoare pentru Nicodim și, oarecum iritat, el a preluat cuvintele lui Isus și a spus: „Cum se poate naște un om bătrân?” Însă Mântuitorul nu a întâmpinat argumentele prin argumente. Ridicând mâna cu demnitate solemnă și cu calm, El i-a spus adevărul și mai direct: „Adevărat, adevărat îți spun că, dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu.”

În această discuție memorabilă, Domnul Hristos a prezentat principii de cea mai mare importanță pentru noi toți. El a definit mântuirea în termeni clari și a accentuat nevoia după o viață nouă… Fiecăruia care rostește numele lui Isus, care a decis să-L urmeze pe blândul și smeritul Domn Isus cu tot atâta sinceritate ca și conducătorul iudaic, îi sunt adresate aceste cuvinte: „Trebuie să te naști din nou.” – Youth’s Instructor, 2 septembrie 1897

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO