Îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngâmfe și să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug, ca să ne bucurăm de ele. (1 Timotei 6:17)

Urmărește ediția video aici.

Este periculos să investești timp, idei și tărie pentru urmărirea unui câștig lumesc, chiar dacă efortul perseverent va fi urmat de succes, căci, procedând astfel, există pericolul ca lucrurile legate de Dumnezeu și neprihănire să ajungă pe planul secundar. Este mai bine să fim săraci, să îndurăm necazuri și să ne vedem năruite speranțele pământești decât să ne punem în primejdie interesele veșnice. Se poate să fim amăgiți cu diverse stimulente, să credem că vom obține bogății și onoruri și astfel inima și sufletul să ne fie prinse în întreprinderi lumești.

Banii au devenit măsura puterii în lume, oamenii fiind evaluați nu după integritatea lor, ci după mărimea bogăției pe care o posedă. Așa a fost în zilele dinainte de potop.

Să fim hotărâți să nu ne dorim bogății. Dacă sărăcia va fi partea noastră pentru că am ales adevărul, să rămânem de partea adevărului și să intrăm în viață. Domnul Isus spunea că „omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu”. Adepții lumii poate că vor zâmbi citind această afirmație, însă ea este indiscutabil un sfat de înțelepciune veșnică. Creștinii care sunt purtați în lume de afacerile lor, dacă Îl urmează pe Hristos, își vor purta crucea și vor întâmpina dificultățile în spiritul lui Hristos. Ei nu vor face din lume dumnezeul lor și nici nu-și vor pune în slujba lui Mamona puterile minții, ale oaselor și mușchilor. Vor fi conștienți că cerul privește la ei și, orice succes ar avea, vor aduce slavă lui Dumnezeu. Ei își vor da seama că Dumnezeu știe, în timp ce noi nu știm, că acești câțiva ani vor trece, iar comorile pământești nu vor mai fi.

Viziunea cu privire la lumea viitoare echilibrează mintea în așa fel încât lucrurile văzute nu vor avea controlul asupra ființei noastre, care a fost cumpărată cu un preț infinit de Răscumpărătorul lumii. Prin intermediul Duhului Sfânt, înaintea sufletului sunt aduse lucrurile nevăzute și veșnice, iar avantajele dobândirii comorii veșnice, nepieritoare sunt făcute să apară în fața ochilor minții în frumusețea lor atrăgătoare. În acest fel, noi învățăm să privim la lucrurile nevăzute și veșnice și să socotim ocara lui Hristos de mai mare valoare decât comorile lumii. – Signs of the Times, 26 iunie 1893

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO