Dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu. (Ioan 3:5)


 
Se ridică adesea întrebarea: De ce nu este mai multă putere în biserică? De ce nu există mai multă evlavie autentică? Motivul este că nu există conformare față de cerințele Cuvântului lui Dumnezeu; nu există iubire adevărată față de Dumnezeu, față de semeni și față de noi înșine. Acestea sunt motivele de bază. În aceste două porunci sunt cuprinse toată Legea și Prorocii. Dacă am da ascultare acestor două porunci ale lui Dumnezeu, nu ar mai fi discordie în biserică, nu ar mai exista note discordante în familii. În dreptul multora, lucrarea este prea superficială. Forme exterioare iau locul lucrării lăuntrice a harului… Teoria adevărului a convertit mintea, dar templul sufletului nu a fost curățat de idolii lui.
Când porunca a ajuns la mintea și la inima lui Pavel, el a spus: „Păcatul a reînviat, și eu am murit.” În aceste vremuri în care predomină prefăcătoria, există multe convertiri false. Convingerea autentică cu privire la păcat, întristarea reală a inimii din cauza păcătoșeniei, moartea eului, biruirea zilnică a defectelor de caracter și nașterea din nou – acestea fiind reprezentate ca lucrurile cele vechi, Pavel spune că au trecut, s-au dus și toate lucrurile au devenit noi. Despre o asemenea lucrare, mulți nu au habar. Ei altoiesc adevărul în inima lor firească și apoi continuă ca înainte, dând pe față aceleași trăsături regretabile de caracter. (…)

Dacă pomul este bun, roadele vor fi bune. Lucrarea Duhului lui Dumnezeu asupra inimii este esențială pentru evlavie. Acesta trebuie să fie primit în inimile acelora care acceptă adevărul pentru a crea în ei inimi curate; în felul acesta ei vor putea ține poruncile Sale și vor putea fi împlinitori ai Cuvântului Său. (…)

Biblia nu este studiată atât cât ar trebui: ea nu este făcută regula vieții. Dacă preceptele ei ar fi urmate cu conștiinciozitate și ar fi făcute temelia caracterului, ar exista mai multă credincioșie în scopuri pe care niciun demers omenesc și niciun fel de speculație nu ar putea-o influența. Un caracter format în acest fel și susținut prin Cuvântul lui Dumnezeu va putea sta în ziua încercării, a greutăților și primejdiilor. Conștiința trebuie luminată, iar viața trebuie sfințită prin dragostea de adevăr primită în inimă, în felul acesta influența va fi mântuitoare asupra lumii. – Review and Herald, 28 august 1879

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO