Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră preasfântă, rugaţi-vă prin Duhul Sfânt, ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu şi aşteptaţi îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viaţa veşnică. (Iuda 20-21)

Deşi despre Iuda, fratele vitreg al Domnului Hristos (Matei 13:55), nu ştim foarte multe lucruri, totuşi „Epistola sobornicească a lui Iuda” este una dintre cărţile Noului Testament care conţine adevăruri speciale pentru viaţa de credin-ţă. Chiar la începutul epistolei sale, Iuda se identifică pe sine ca „rob al lui Isus Hristos şi fratele lui Iacov” şi, prin aceste câteva cuvinte, consideră că a spus tot ce e necesar pentru identificarea lui. Dar Iuda nu doreşte să sublinieze legătura lui de rudenie cu Domnul Hristos, ci, ca împreună-slujitor cu ceilalţi credincioşi, îndeamnă biserica să lupte „pentru credinţa care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna” (Iuda 3).

Având în minte această luptă a credinţei într-o perioadă în care învăţătorii mincinoşi răspândeau diferite erezii în biserica acelor timpuri, Iuda îi încurajează pe cei credincioşi prin câteva cuvinte deosebit de frumoase.

„…preaiubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră preasfântă”. Iuda doreşte să le transmită lor, dar şi nouă astăzi, că în această „credinţă preasfântă”, fiecare poate fi zidit pe unica temelie care a existat vreodată: „Stânca Veacurilor”; doar pe această temelie poate fi zidită credinţa preasfântă „dată sfinţilor o dată pentru totdeauna”.

„…rugaţi-vă prin Duhul Sfânt” şi acest lucru nu este în zadar, deoarece „ochii Domnului sunt peste cei fără prihană şi urechile Lui iau aminte la strigătele lor” (Psalmii 34:15).

„…ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu”; aici avem un îndemn, dar şi o avertizare, şi anume faptul că poţi să te depărtezi de această dragoste divină şi să ajungi atât de departe de Dumnezeu, încât El să nu te mai poată ocroti (Iuda 8-13).

„…aşteptaţi îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viaţa veşnică”. Să aşteptăm şi noi cu răbdare îndurarea lui Dumnezeu ca, după ce am „împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi căpăta ce v-a fost făgăduit” (Evrei 10:36).

Bunul Dumnezeu să ne acopere cu prezenţa Duhului Sfânt şi astăzi!

Săvel Lupu, pastor, Conferinţa Moldova

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO