După câteva zile, a venit Felix cu nevastă-sa Drusila, care era iudeică; a chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Isus. (Faptele 24:24)

Retrăim, alături de apostolul Pavel, zile fierbinți, pline de evenimente și învățături. Adus sub pază la Cezareea, învinuitorii săi iudei își angajează un avocat, pe Tertul, care se adresează lui Felix, guvernatorul provinciei, prin cuvinte lingușitoare. „Felix are destul spirit de pătrundere pentru a citi […] caracterul acuzatorilor lui Pavel” și a constata că Pavel este nevinovat” (Faptele apostolilor, ed. 2011, p. 309). El îi face semn lui Pavel să se apere. Apostolul vorbește cu căldură, sinceritate și putere de convingere. „Totuși Felix nu cunoaște niciun motiv mai mare decât interesul personal, […] plăcerea de a fi lăudat […] și de a ajunge mai sus” (Ibidem, p. 310). Ca să facă pe placul iudeilor, el suspendă judecata până la sosirea căpitanului Lisias.

După câteva zile, Felix și soția sa, Drusila, îl cheamă pe Pavel pentru ca, într-o convorbire particulară, să afle de la el „despre credința în Hristos Isus” (v. 24). Pavel folosește această ocazie de aur pentru a-i ajuta să înțeleagă caracterul neschimbător al Legii, precum și pentru ai face să-și predea viața Domnului Hristos. Cuprins de o adâncă frământare, Felix este convins că într-o zi va da socoteală înaintea Cerului pentru faptele nelegiuite care i-au apărut spontan în minte. „Dar, în loc să îngăduie convingerilor sale să-l ducă la pocăință”, el curmă convorbirea brusc: „De astă dată, du-te! Când voi mai avea prilej, te voi asculta” (v. 25).

În timpul celor doi ani, cât Pavel rămâne întemnițat, Felix îl vizitează adeseori și-l ascultă cu atenție. „O rază de lumină din cer a strălucit asupra lui Felix” (Ibidem, pp. 313–314). Oare va refuza mereu oferta harului?… Dumnezeu îl urmărește pe Felix cu bunătatea Lui și, prin Pavel, El apelează iubitor la inima sa. O, ce răbdător este El nu numai cu Felix, ci cu fiecare dintre noi!

De aceea, te rog, nu uita: amânarea, iubirea de bani și dorința de păstrare a scaunului, cu orice preț, duc la ruină vremelnică și veșnică! Fă astăzi alegerea cea bună de a urma Calea mântuirii și întronează-L pe Hristos ca Domn în viața ta! Bucuria îți va fi deplină și aici, și în veșnicii!

Magdalena Toma, Arad

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO