Oaspetele fără haină de nuntă

Prietene […], cum ai intrat aici fără să ai haina de nuntă? (Matei 22:12)

Astăzi suntem invitați la o nuntă specială. Nu trebuie să aducem cadouri, nici bani. Un singur lucru ni se cere: înainte de a intra în marea sală frumos împodobită și cu cele mai alese bucate, trebuie să trecem printr-o cameră, unde urmează să schimbăm haina noastră, cu pete negre de mândrie și îndreptățire prin fapte pe care le considerăm meritorii, cu haina albă, țesută din fir de aur ceresc a neprihănirii prin credința în Domnul Hristos, care ne este oferită gratuit. Eu accept acest schimb nemeritat. Nu-i așa că și tu dorești la fel? Vino grabnic acum, cât oferta mai este valabilă, ca să intrăm în sala de ospăț înainte de ora anunțată! Gata! Se închid ușile. Tatăl Mirelui, Împăratul, vine să-Și cerceteze oaspeții. Deodată, zărește un mesean fără haina de nuntă. „Prietene”, i se adresează El cu mustrare în glas: „Cum ai intrat aici fără să ai haina de nuntă”? Observ cum, îngrozit, acest oaspete amuțește, pentru că nicio scuză nu ar fi fost valabilă în fața unei oferte atât de mari.

Din această parabolă pe care Mântuitorul le-a spus-o ucenicilor și pe care am actualizat-o și personalizat-o, învățăm multe lecții prețioase:

1. Astăzi, chemarea Evangheliei este adresată tuturor de către Dumnezeu, Împăratul universului. 2. „Prin imaginea hainei de nuntă, parabola ne prezintă caracterul curat și fără pată pe care îl vor avea adevărații urmași ai Domnului Hristos” (Parabolele Domnului Hristos, p. 308, orig.) 3. „Omul care a venit la ospăț fără haina de nuntă îi reprezintă pe aceia care, deși se declară a fi creștini […], nu au trăit niciodată o adevărată pocăință pentru păcat” […]. Ei „se bazează pe meritele proprii. Răspund chemării, vin la ospăț, dar nu îmbracă haina neprihănirii Domnului Hristos”. 4. „Neprihănirea Sa nu va acoperi niciun păcat îndrăgit”, nicio încălcare a Legii Sale. 5. „Iubirea lui Dumnezeu nu-L determină să scuze păcatul” (Ibidem, p. 316). 6. Viața aceasta este timpul reprezentat prin camera dinaintea sălii de nuntă, unde încă se mai poate face schimbul de haine. 7. În curând vom sta față în față cu veșnicia.

Purtând haina neprihănirii Sale, îmi doresc fierbinte să fiu la nunta Mirelui divin. Dorești și tu?

Magdalena Toma, Arad

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO