În cel dintâi an al lui Cirus, împăratul perşilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cirus, împăratul perşilor, care a pus să se facă prin viu grai şi prin scris această vestire în toată împărăţia lui: „Aşa vorbeşte Cirus, împăratul perşilor: «Domnul, Dumnezeul cerurilor, mi-a dat toate împărăţiile pământului şi mi-a poruncit să-I zidesc o casă la Ierusalim în Iuda. Cine dintre voi este din poporul Lui? Domnul, Dumnezeul lui, să fie cu el şi să plece!»” (2 Cronici 36:22-23)

Cirus II, sau cel Mare, regele persan din dinastia Ahemenizilor, urcă pe tron pe la 559 î.Hr., câştigă supremaţia asupra mezilor, cucereşte regatul bogat al Lydiei, mărşăluieşte prin Asiria, apoi intră în Babilonul cucerit prin devierea cursului Eufratului, ca un eliberator în aclamațiile poporului.

Conform inscripţiilor Cilindrului lui Cirus, acesta a dat un decret în primul an al domniei lui prin care a oferit posibilitatea popoarelor exilate să se întoarcă în ţările lor. Astfel li se permite evreilor să se întoarcă la Ierusalim şi să reconstruiască Templul pe cheltuiala împăratului, decret la care se referă Ezra 6.

Profetul Isaia îl prezintă pe Cirus ca fiind păstorul lui Dumnezeu, care va împlini toată voia lui Dumnezeu şi care va zice despre Ierusalim să fie zidit iarăşi, iar despre Templu să îi fie puse din nou temeliile (vezi Isaia 44:28).

Domnul îl prezintă pe Cirus ca fiind unsul Său, pe care îl ţine de mână să doboare neamurile, să dezlege brâurile regilor, să deschidă porţile pentru a nu se mai închide. Dumnezeu avea să-i netezească drumurile de munte, să sfărâme uşile de aramă şi să rupă zăvoarele de fier. De asemenea, avea să-i dea vistierii ascunse, bogăţii îngropate, ca să ştie că este Domnul, Dumnezeul lui Israel, care îl cheamă pe nume, îi vorbeşte cu bunăvoinţă înainte de a-L cunoaşte.

Toate aceste binecuvântări i-au fost oferite acestui rege pentru că Dumnezeu are dragoste pentru robul său Iacob, pentru alesul Său Israel, ca să se ştie de la răsărit până la apus că, în afară de Domnul, nu este alt Dumnezeu.

„El apreciază biserica Sa nu pentru avantajele exterioare, ci pentru evlavia sinceră care o deosebeşte de lume.” (Profeţi şi regi, p. 566)

Astăzi priveşte la lucrarea pe care o face Mesia în viaţa ta, aşa cum este oglindită în chemarea lui Cirus!

Gabriel Hațegan, pastor, Conferinţa Transilvania de Nord

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO