Iotam – pasiune pentru succes

El a făcut ce este bine înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său, Ozia. (2 Cronici 27:2)

Să ajungi rege la 25 de ani este o favoare și pare o poveste de succes chiar de la început. Iotam, al cărui nume înseamnă „Iehova este desăvârșit”, sau „Dumnezeu este fără greșeală”, devine întruchiparea succesului pe toate planurile. Dar în aceeași măsură, succesul implică efort și o responsabilitate morală imensă.

Este greu să strălucești după cineva renumit, cu realizări extraordinare. Tatăl său, Ozia, a fost unul dintre cei mai importanți și de succes regi ai regatului Iuda. Iotam se ridică la înălțimea chemării sale; „el a făcut ce este bine înaintea Domnului”.

Iotam își înscrie în palmares reușită după reușită. Zidește poarta de sus a Templului, ctitorește clădiri, cetăți și turnuri, poartă războaie și iese victorios.

Exemplul și educația aleasă oferite atât de tatăl său, regele Ozia, cât și de mama sa, Ierușa, fiica marelui-preot Țadoc (v. 1), l-au ajutat pe Iotam să devină un lider de succes. Însă toate acestea sunt completate și potențate de relația sa personală cu Dumnezeu și de angajamentul său de a-L asculta pe „Cel Desăvârșit”.

Raportul biblic spune că: „Iotam a ajuns puternic pentru că şi-a urmat necurmat căile înaintea Domnului, Dumnezeului său” (2 Cronici 27:6).

Succesul lui Iotam are o cauză majoră. „Căile” lui au fost mereu „înaintea Domnului”. El a ales permanent calea ascultării de Dumnezeu. Ellen G. White afirmă că: „Iotam a purtat răspunderile grele în anii din urmăai domniei tatălui său și a urmat la tron dupămoartea lui Ozia.” (Profeți și regi, p. 228, ed. 1991)

Iotam a trebuit să poarte încă de foarte tânăr responsabilități importante. Acestea l-au ajutat să se dezvolte spiritual și să depindă întrutotul de călăuzirea divină. Pentru Iotam nu a contat binele considerat ca atare de oameni, ci binele exprimat și apreciat de Dumnezeu. Iotam reprezintă exemplul tânărului care își măsoară faptele după „măsura Celui Desăvârșit”. Un tânăr cu valori și principii clare, pe care le aplică în viața sa fără teamă sau rușine, iar succesul nu se lasă așteptat.

Poate că nu ai o descendență strălucită, nu ai primit o educație aleasă, nu ai nici posibilități deosebite sau o poziție socială înaltă. Nu ai realizări extraordinare și poate că nu ești apreciat(ă) de mulți oameni, dar, cu siguranță, ești iubit(ă) și apreciat(ă) de Dumnezeu. Alege azi să-ți urmezi căile înaintea Domnului, „Cel Desăvârșit”, făcând ce este bine înaintea Lui! Acesta este modelul sigur de urmat. Iar reușita, succesul real, nu se va lăsa mult așteptat.

Cezar Spătărelu, pastor, Conferinţa Muntenia

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO