Copiii spun lucruri… inspirate

Naaman s-a dus și a spus stăpânului său: „Fata aceea din țara lui Israel a vorbit așa și așa.” (2 Împărați 5:4)

Copiii spun lucruri inspirate? De cine și de unde? Ei nu sunt altceva decât niște copii conforme cu originalul, ei reproduc mai mult sau mai puțin fidel modelul original. De obicei, copilul reprezintă produsul mediului în care s-a dezvoltat.

Nu cunoaștem numele fetiței, nici familia de unde provenea, dar știm că a ajuns în robie într-o țară străină, într-o altă cultură, limbă, religie. Departe de tot ce era viața ei până atunci, departe de părinți, de locurile natale, departe de rude și prieteni, departe de Dumnezeul lui Israel pe care Îl cunoscuse în anii copilăriei. Era și ea o victimă a necredinței poporului ei, a slăbiciunii militare, o victimă a războiului. Deși se confrunta cu această tristă realitate, fetița dovedește o atitudine și o gândire pozitive. Ea rostește prin inspirație o declarație șocantă. Nu s-a gândit să se răzbune cumva pentru ce i se întâmplase, ci să ofere o soluție la o nevoie reală: „Oh, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui.”

Cum a prezentat ea mesajul vindecător este un mister. A fost ascultată, crezută și urmată întocmai. Mesajul fetiței a fost luat în serios și pus în aplicare. A fost discutat în casa lui Naaman, la sala tronului împărătesc și s-a hotărât: va pleca o delegație în frunte cu Naaman, echipați cu 350 kg de argint și 70 kg de aur pentru a obține vindecarea. Ce valori mari s-au scos din vistierie și s-au pus în mișcare pentru a obține vindecarea! Și toată operațiunea s-a declanșat la sugestia unei fetițe.

Uneori, copiii trebuiesc ascultați cu atenție și luați în serios. Mesajul venea de la Dumnezeu. A fost sau nu inspirat? Rezultatul demonstrează că da.

Ascultarea de glasul ei a fost o mare provocare pentru soția lui Naaman, pentru generalul de armată și pentru împărat. Însă rezultatul ascultării depășește orice imaginație. Vindecare deplină. Au trecut proba credinței în Dumnezeul lui Israel, cu ajutorul unui instrument neînsemnat – o fetiță din Israel, luată în robie. De unde s-a pornit și unde s-a ajuns?

Puterea de a convinge nu stă în forța argumentelor, nici în formule teoretice sofisticate, ci în simplitatea, dragostea și sinceritatea unui copil dispus să ajute chiar și pe cei ce puteau fi priviți ca dușmani. Să procedăm și noi la fel și vom reuși!

Ionel Preda, pastor, Conferinţa Muntenia

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO