„În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt, şi cu o mare îndrăzneală.” 1 Tesaloniceni 1:5

Există o mare diferenţă între a rosti nişte cuvinte, şi a fi condus de Duhul Sfânt ca să rosteşti cu putere acele cuvinte. „Trezirea conştiinţei sau schimbarea vieţii se va petrece numai când adevărul este prezentat inimii noastre în puterea Duhului Sfânt. Cineva poate să pară plin de succes în a prezenta litera Cuvântului lui Dumnezeu; o astfel de persoană poate fi un bun cunoscător al tuturor instrucţiunilor şi făgăduinţelor Cuvântului lui Dumnezeu, dar dacă aceste adevăruri nu sunt prezentate în puterea Duhului Sfânt, nici un suflet nu va cădea pe stâncă pentru a fi zdrobit.” Hristos Lumina Lumii, pag. 672.

O primă lucrare a Duhului Sfânt este acea de convingere. Cea mai mare nevoie a noastră este să ne dăm seama că avem nevoie de mântuire. Cât de mulţi oameni n-au fost născuţi şi crescuţi în cercuri religioase ca membri ai bisericii în a treia sau a patra generaţie, fără ca lucrarea de convingere a Duhului Sfânt să se fi făcut prezentă în viaţa lor? Unii se întreabă, cum poate fi cineva în stare să-şi recunoască nevoia dacă nu a făcut parte niciodată din lume, adică dacă nu a fost în afara bisericii? Cum poţi să-ţi cunoşti nevoia dacă tu nu ai ştiut niciodată altceva decât rutina obişnuită a unei religii şi închinări formale? Duhul Sfânt este acela care aduce fiecare persoană la punctul în care să realizeze această nevoie. Uneori este necesar ca noi să trecem prin încercările şi întristările păcatului pentru ca noi să ne dăm seama de nevoia noastră. O altă modalitate prin care Duhul Sfânt lucrează la inima păcătosului este prin a-L înălţa pe Isus şi a ne arăta cât de departe suntem de standardul Său, chiar atunci când noi credem că totul merge bine.

Uneori noi încercăm să-i ajutăm pe alţii ca să realizeze nevoia lor de Dumnezeu. Dar dacă noi vom face această lucrare fără inspiraţia Duhului Sfânt, care este singurul în stare să recunoască timpul cel mai potrivit pentru fiecare om, nu vom avea niciun rezultat. Pe de altă parte, am putea să vorbim despre Duhul Sfânt şi lucrarea Sa de convingere, şi apoi să ne dăm laoparte şi să aşteptăm ca El să facă lucrarea pe care ar trebui să o facem noi. Duhul Sfânt vrea să ne folosească, să ne stăpânească, şi să lucreze prin noi pentru a ajunge la alţi oameni. Isus a spus ucenicilor Săi că dorea să le trimită pe Mângâietorul. Duhul Sfânt ne este trimis şi nouă, ca să trăiască în noi, pentru ca prin conlucrarea noastră cu El, noi să putem fi folosiţi de Dumnezeu în lucrarea Sa de a se face cunoscut altor oameni. Dumnezeu vrea să lucreze prin noi. Nu este scopul lui Dumnezeu ca noi să lucrăm independent de Duhul Sfânt, nici ca Duhul Sfânt să lucreze separat de noi. Este nevoie de cooperare.

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO