„Pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei; şi stânca era Hristos.”1 Corinteni 10:4

Dacă studiezi simbolistica pietrei sau a stâncii pe tot parcursul Scripturii, vei descoperi că ea este o reprezentare a lui Isus Hristos. În zilele călătoriei poporului Israel din Egipt către Canaan, îl vedem pe Moise lovind piatra din pustie. Textul nostru de astăzi spune scurt şi cuprinzător: „Și stânca era Hristos”.

În Matei 7:24-25, Isus a folosit El însuşi analogia cu stânca, vorbindu-ne despre necesitatea construirii pe stâncă şi nu pe nisip. Pavel ne spune că nu poate fi pusă nici-o altă temelie decât aceea care a fost deja pusă, şi anume Isus Hristos. Isus este piatra de căpătâi a Scripturii.

În Isaia 8,13-15 se spune că Domnul va fi „o piatră de poticnire” şi „o stâncă de păcătuire”. Psalmul 118,22 de asemenea face referire la stâncă. În Matei 21:42-44 ni se redă cum Isus însuşi a citat din Vechiul Testament, zicând: „N-aţi citit niciodată în Scripturi că piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului; Domnul a făcut acest lucru şi este minunat în ochii noştri?… Cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea; iar pe acela peste care va cădea ea, îl va spulbera.”

Fiecăruia dintre noi ni se oferă o alegere astăzi. Vrei tu să cazi pe stâncă, sau vrei să laşi ca stânca să cadă pe tine şi să te facă pulbere? Dacă nu ştiu ce înseamnă a cădea pe stâncă, va veni o zi când mă voi ruga ca munţii şi stâncile să cadă pe mine şi să mă ascundă de faţa lui Dumnezeu.

Sunt numai două posibilităţi: fie să cad pe stâncă, sau stânca să cadă pe mine. Dar a cădea pe stâncă este o expresie ciudată, ce înseamnă ea de fapt? Romani 9:33 ne exemplifică ce înseamnă a cădea pe stâncă. „Iată că pun în Sion o Piatră de poticnire şi o Stâncă de cădere: şi cine crede în El, nu va fi dat de ruşine”.

Aşadar, care este explicaţia? Potrivit cu acest text din Romani, a cădea pe stâncă sau a fi zdrobit de stâncă este egal cu a alege între credinţă şi fapte. Dacă voi încerca să trăiesc o viaţă bună prin eforturi personale şi nu voi căuta să aflu ce înseamnă să cred în El pentru mântuire în toate aspectele ei, atunci stânca va cădea pe mine. Singura noastră siguranţă este de a cădea pe stâncă şi a fi zdrobiţi, a recunoaşte că resursele noastre sunt limitate şi a stabili o legătură de părtăşie şi comuniune cu Isus.

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO