„Dar adu-ţi aminte de făcătorul tău în zilele tinereţii tale, până nu vin zilele cele rele şi până nu se apropie anii, când vei zice: ‘Nu găsesc nici-o plăcere în el”. Eclesiastul 12:1.

Împăratul Solomon este cunoscut ca fiind cel mai înţelept om care a trăit vreodată pe acest pământ. El a devenit împărat înainte de vârsta de 18 ani. După ce a devenit împărat, el a adunat aur din Ofir şi argint din minele Spaniei. El a importat pietre preţioase şi mirodenii din Arabia, şi fildeş din India. Zece mii de oameni mâncau la masa lui în fiecare zi. Corăbiile sale aduceau bogăţii de pe ţărmurile lumii, totalizând aproximativ 10 milioane de dolari în fiecare an. Împărăteasa din Seba a venit să vadă această împărăţie cu ochii ei şi când a plecat a spus că cele ce auzise înainte despre această împărăţie nu erau nici pe jumătate conforme cu realitatea. Solomon ne-a lăsat 3000 de proverbe şi către sfârşitul vieţii sale, el a zis: „Să ascultăm dar încheierea tuturor învăţăturilor”. Te interesează să ştii care este părerea celui mai înţelept om din lume cu privire la încheierea tuturor învăţăturilor? El a ajuns la această concluzie învăţând de la Dumnezeu şi trecând prin şcoala vieţii. Iată care este concluzia lui: „Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria fiecărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, şi judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău”. (Eclesiastul 12:13-14)

Notaţi ordinea ideilor. „Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui”. Bineînţeles că aici se vorbeşte despre ceva mai mult decât numai a-ţi fie frică de Dumnezeu. Respectă-L pe Dumnezeu, dă-I cinstea cuvenită pentru ceea ce El este, şi anume Creator al nostru. Despre aceasta vorbeşte Solomon când spune „Teme-te de Dumnezeu”. Dumnezeu a dovedit foarte multă răbdare faţă de noi. După standardele noastre, el ar fi trebuit să fie alungat de la tron de mult. Ai studiat vreodată câte nelegiuiri a făcut el în timpul răzvrătirii sale? El a gustat din plin din ceea ce se numeşte plăcerile acestei vieţi, dar ele s-au dovedit a fi amare, în cele din urmă. El a descoperit că nu a putut să ţină poruncile lui Dumnezeu, atâta vreme cât nu I-a dat lui Dumnezeu locul cuvenit. Problema pe care o avem toţi cu privire la cele zece porunci este că nu există putere în aceste porunci. Ai descoperit tu lucrul acesta? În ele ni se descoperă înţelepciunea lui Isus şi niciunul din marii legiuitori ai lumii nu a putut să îmbunătăţească aceste porunci. Dar porunca în sine nu are nici o putere. Legea ne descoperă doar nevoia noastră de un Mântuitor, ea ne îndreaptă către Hristos, şi în Hristos vom găsi iertare şi putere ca să împlinim cerinţele legii.

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO