„Şi am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc; fi pe marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei, icoanei ei, şi al numărului numelui el.” Apocalipsa 15:2

Există opt caracteristici distincte după care să identificăm fiara despre care se vorbeşte în Daniel 7 şi în Apocalipsa 13. Această fiară îşi primeşte autoritatea de la Roma păgână. Această fiară huleşte împotriva lui Dumnezeu. Ea este o putere politică. Ea va face război cu poporul lui Dumnezeu, va fi o putere de persecuţie. Ea va stăpâni pentru 1260 de ani. Ea va primi o rană de moarte la sfârşitul acelui timp. Ea are un număr care i se poate aplica, şi acest număr este 666. Ea are un semn pe care oamenii îl pot primi fie pe mână, fie pe frunte.

Dumnezeu are şi El un semn pentru fruntea noastră – şi acest semn se numeşte sigiliul lui Dumnezeu. Dar semnul fiarei poate fi primit fie pe mână, fie pe frunte. Sunteţi conştienţi de faptul că Apocalipsa este plină de simboluri, în mod simbolic deci, când cineva este însemnat pe frunte, la ce se va referi aceasta? Înseamnă că cineva va veni cu un fier înroşit şi le va face un semn vizibil pe frunte? Nu, ci aceasta sugerează că semnul va fi primit în minte. Acest semn va fi conştientizat de raţiunea şi judecata ta. Când este vorba de pecetea lui Dumnezeu, pe fruntea ta, aceasta înseamnă că semnul lui Dumnezeu are un loc în mintea ta, în gândirea ta, în hotărârile tale.

Ce ar putea semnifica mâna dreaptă? Ea poate semnifica lucrări, acţiuni, activităţi. În privinţa semnului lui Dumnezeu, el trebuie să fie primit pe frunte. Este clar că oamenii vor accepta semnul fiarei fie în gândirea lor, fie în modul lor de comportare, ca pe o simplă supunere formală, exterioară. Pe Dumnezeu nu-L interesează nimic altceva decât o închinare înteligentă. El priveşte înlăuntrul nostru – căci din prisosul înimii vorbeşte gura. Omul se uită la aparențe, dar Dumnezeu priveşte la înimă. Tronul închinării fată de Dumnezeu se află în minte, şi nu numai în acţiunile noastre.

În ce constă un sigiliu? Sigiliul oricărui guvemământ are cel puţin trei lucruri. Numele aceluia care se află în stăpânire, titlul său, şi teritoriul peste care el stăpâneşte. Sigiliul lui Dumnezeu se găseşte în porunca Sabatului. El este Sabatul Domnului. Domnul a făcut cerurile şi pământul – El este Creatorul nostru. Acesta este titlul Său. Şi cât a creiat El? Teritoriul Său înclude cerurile şi pământul şi marea şi tot ce este în ele. Pentru că este Creatorul şi Răscumpărătorul nostru. El este Acela care merită închinarea noastră.

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO