„Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.” Ioan 11:25

În limba engleză există o lungă listă de cuvinte neplăcute care încep cu litera D. Printre ele se numără următoarele: întuneric, înfrîngere, disperare, îndoială, descurajare, dezastru, greutăţi, discordie, nemulţumire! Vă plac termenii aceştia? Dar cel mai de temut dintre aceste cuvinte este cuvântul moarte. Mulţi oameni din lume. În general, cred că atunci când ai murit ai încheiat toate conturile. Eşti mort pentru totdeauna. Că dincolo de mormânt nu mai există nimic. În mod cinstit vă spun că nu sunt prea impresionat cu această teorie. Dacă măcar ei ar vorbi despre eternitate în Las Vegas sau eternitate în ceruri. Cel puţin pentru unii aceste variante ar fi oferit puţină atracţie. Dar adevărul este că ni se oferă eternitate în ceruri, sau nimic. Sunt mulţumitor astăzi că moartea nu este sfârșitul, şi că Dumnezeu are planuri mai mari pentru noi decât o anihilare veşnică.

Realizarea faptului că moartea nu a fost niciodată o problemă pentru Dumnezeu este o veste bună. Isus de fapt a numit moartea aceasta somn. Noi am citit că plata păcatului este moartea – dar adevărata plată a păcatului este moartea a doua. A doua moarte n-ar trebui să fie o problemă pentru creştini. Iar ceea ce noi numim moarte, somnul, momentul tăcerii, nu este ceva care ar trebui să ne producă îngrijorare. În Hristos Lumina Lumii, pagina 787, ni se spune: „Pentru credincios, moartea este o chestiune de prea mică importanţă. Hristos vorbeşte despre ea ca despre o clipă” Hristos ne-a spus: „Dacă păzeşte cineva Cuvântul Meu, în veac nu va vedea moartea” (Ioan 8:51).

Când Domnul însuşi va coborî din ceruri cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel, şi când morţii în Hristos vor fi chemaţi din locurile lor de odihni aceasta va fi una din cele mai uşoare lucrări întreprinse de Dumnezeu. O problemă mult mai mare pentru Isus este necredinţa – încercarea de a convinge voinţa noastră încăpăţânată spre a ne preda stăpânirii Sale, pentru a veni la El ca să putem avea viaţa. Aceasta este problema!

Când Isus a numit moartea somn, El a spus un lucru minunat, pentru că somnul poartă cu el ideea celeilalte feţe a medaliei – trezirea. Când Isus a venit la fiica lui Iair şi a zis: „Nu este moartă, doarme” El a spus aşa pentru că ştia că sosise timpul ca ea să se trezească. În virtutea faptului că Hristos a murit pentru noi şi a înviat din nou, fiecare dintre noi astăzi avem înainte alegerea vieţii veşnice. Poate că noi vom adormi – dar nu vom muri. Isus însuşi va veni să ne trezească pentru a petrece o întreagă veşnicie cu El.

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO