„Atunci Isus a zis ucenicilor Săi: ‘Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea, şi să Mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-şi scape viaţa, o va pierde dar oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine o va câştiga.” Matei 16:24.25.

Dacă citim mai sus în acest pasaj vom vedea că Isus i-a întrebat pe ucenicii Săi cine creadeau ei că este El. Şi Petru a zis: „Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!” Isus l-a lăudat pentru acest răspuns. Şi apoi El a început să vorbească despre cum va merge la Ierusalim unde va fi dat în mâinile celor răi, răstignit, înmormântat, şi apoi înălţat în a treia zi. Petru, probabil mândru de a fi dat un răspuns corect cu puţin timp mai înainte, gândea că el avea din nou un răspuns corect. Şi a început să îl mustre pe Isus zicând: „Să Te ferească Dumnezeu, Doamne! Să nu Ţi se întâmple aşa ceva!” Ştiţi ce s-a întâmplat în continuare, în versetul 23. Isus S-a întors către Petru şi i-a zis: „Înapoia Mea, Satano: Tu eşti o piatră de poticnire pentru Mine!”

Apoi Isus a încercat să le explice aceste lucruri. El le-a zis: „Iată Eu Mă duc la Ierusalim ca să sufăr pe cruce. Şi dacă voi vreţi să Mă urmaţi, trebuie să vă lepădaţi de egoism, să vă luaţi crucea şi să Mă urmaţi. Să ştiţi că aveţi şi voi o cruce de purtat.”

Care este crucea noastră? Ea constă în a ne preda pe noi înşine lui Isus, în a ne preda voinţa noastră lui Isus. Crucea noastră are de a face cu predarea, cu renunţarea la eul nostru personal. Ea are de a face cu a trăi pentru Hristos mai degrabă decât a trăi pentru noi înşine. Crucea, jugul, predarea voinţei înseamnă acelaşi lucru. Când jugul este pus pe gâtul unui animal aceasta se face pentru a-l pregăti pentru slujire.

Isus a zis în Luca 9,23: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi, şi să Mă urmeze.” Aşadar pasul numărul 1 este de a preda vieţile noastre în totalitate lui Isus, iar pasul numărul 2 este de a ne implica în cooperare, printr-o viaţă de slujire a lui Hristos.

Ce vrea să spună Isus când ne invită să-L urmăm? El ne invită la o viaţă de mărturisire. „Urmaţi-Mă şi vă voi face pescari de oameni.” Când noi vom înceta să mai încercăm a ne mântui vieţile, şi vom căuta mai întâi împărăţia lui Dumnezeu, atunci noi vom fi implicaţi în slujirea altora, şi Îl vom urma cu adevărat pe Isus, care a trăit întreaga Sa viaţă pentru a binecuvânta şi a ajuta pe alţii.

Acest articol face parte din cartea „Nici o zi fără Isus” de Morris Venden

 

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO