„Dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, el zboară ca vulturii; aleargă şi nu obosesc, umblă, şi nu ostenesc.” Isaia 40:31

Ia-ţi timp. Isus face o analogie între viaţa fizică şi cea spirituală: ele sunt susţinute în acelaşi fel. De aici învăţăm principiile de bază după care să ne conducem pentru a stabili o legătură corespunzătoare cu El. Cam ce greutate am atinge noi dacă am petrece tot atâta timp pentru a ne hrăni fizic cât petrecem în cămăruţă, în legătură personală cu Dumnezeu?

„Ar fi bine ca noi să petrecem o oră de meditaţie în fiecare zi contemplând viaţa Domnului Hristos.” – Hristos Lumina Lumii, p. 83. Asta nu înseamnă că trebuie să cronometrezi acel timp în aşa fel încât să fii sigur că petreci zilnic exact 60 de minute de comuniune cu Dumnezeu. Dar, aceasta înseamnă totuşi mai mult decât a citi în grabă câteva texte din scriptură. Noi trebuie să dedicăm acestei lucrări o perioadă semnificativă din timpul nostru; cel puţin tot atâta cât dedicăm hrănirii fizice.

Tu zici: „N-am destul timp. ” Lasă-mă te rog să-ţi reamintesc că tu găseşti timp pentru tot ceea ce consideri a fi important. Motivul pentru care mulţi oameni nu petrec zilnic destul timp în legătură cu Hristos este că pur şi simplu ei nu cred că lucrul acesta este chiar aşa de important. Dacă n-ar fi aşa, ei ar găsi timpul necesar.

Dacă eu nu cred că este important să petrec timp pentru a-L cunoaşte mai bine pe Isus, probabil că eu gândesc că este posibil să fii mântuit pe o altă cale decât prin a-L cunoaşte pe El. Şi dacă cineva nu depinde de Isus, atunci acea persoană se bazează pe propriile-i puteri. Deci motivul principal pentru care oamenii nu petrec timp în a-L contempla pe Isus şi a stabili şi întreţine o continuă legătură cu El, este că ei încă cred că mântuirea se obţine pe baza eforturilor personale.

Este adevărat că a trăi o viaţă devoţională se poate considera ca nefiind altceva decât o altă „faptă bună”. A petrece zilnic suficient timp în studiu şi rugăciune nu-ţi poate garanta că vei avea o bună sănătate spirituală mai mult decât a mânca sănătos îţi poate garanta că vei avea o bună sănătate fizică. Ceea ce este însă absolut sigur este că nu poţi fi sănătos fără a face aceasta! Ioan 17:3: „Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu.” A cunoaşte pe Dumnezeu este lucrul cel mai important atunci când vorbim despre viaţa veşnică, şi de asemenea acesta este scopul principal al vieţii devoţionale.

Acest articol face parte din cartea „Nici o zi fără Isus” de Morris Venden

 

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO