Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu. (Ioan 17:3)

Planul de răscumpărare nu va fi pe deplin înţeles nici chiar atunci când cei mântuiţi vor vedea aşa cum sunt văzuţi şi vor cunoaşte aşa cum sunt cunoscuţi. Dar, de-a lungul veşniciei, noi adevăruri vor fi mereu dezvăluite minţilor uimite şi încântate. Deşi întristările, durerile şi ispitele pământului s-au sfârşit şi cauza lor a fost eliminată, copiii lui Dumnezeu vor avea întotdeauna o cunoaştere clară, detaliată, a preţului plătit pentru mântuirea lor.

Crucea lui Hristos va constitui obiectul studiului şi al imnurilor celor mântuiţi în toată veşnicia. În Hristos cel glorios, ei Îl vor vedea pe Hristos cel răstignit. Nu vor uita niciodată că El, a cărui putere a creat şi a susţinut lumile nenumărate din spaţiul infinit, iubitul Fiu al lui Dumnezeu, Maiestatea cerului, El, pe care heruvimii şi serafimii strălucitori se bucurau să-L adore, S-a umilit pentru a ridica omenirea căzută. De asemenea, nu vor uita că Isus a suferit vina şi ruşinea pentru păcat şi că a trebuit să suporte gândul că Tatăl Său Şi-a întors faţa de la El, până când suferinţele unei lumi pierdute I-au sfâşiat inima şi I-au zdrobit viaţa pe crucea de pe Calvar. Creatorul tuturor lumilor, Judecătorul tuturor destinelor, a renunţat la slava Sa şi S-a umilit din dragoste pentru om – iată ce va provoca pentru totdeauna uimirea şi adorarea universului! Când cei mântuiţi Îl privesc pe Salvatorul lor şi văd gloria eternă a Tatălui strălucindu-I pe faţă, când privesc tronul Său veşnic şi ştiu că împărăţia Sa nu va avea sfârşit, izbucnesc în cântarea entuziastă: „Vrednic, vrednic este Mielul care a fost junghiat şi ne-a răscumpărat prin sângele Său preţios pentru Dumnezeu!”

Taina crucii explică toate celelalte taine. În lumina care izvorăşte de la Calvar, însuşirile lui Dumnezeu, care ne umpluseră de teamă şi de groază, apar frumoase şi atrăgătoare. Îndurarea, bunătatea şi iubirea Lui părintească se împletesc cu sfinţenia, dreptatea şi puterea Lui. În timp ce privim maiestatea tronului Său, vedem manifestările pline de îndurare ale caracterului Său şi înţelegem, ca niciodată înainte, sensul acelui nume drag, Tatăl nostru.

Vom înţelege că Acela care este infinit în înţelepciune nu putea întocmi niciun plan pentru salvarea noastră care să nu includă jertfirea Fiului Său. […] Rezultatul luptei Mântuitorului cu puterile întunericului le produce bucurie celor răscumpăraţi, amplificând slava lui Dumnezeu de-a lungul veşniciei.

Tragedia veacurilor, pp. 651-652

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO