Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos. (Apocalipsa 12:17)

Satana îi va atrage pe oameni sub influenţa amăgirilor lui prin cele două mari erezii: nemurirea sufletului şi sfinţenia duminicii. În timp ce prima creează condiţiile propice spiritismului, a doua creează o legătură de simpatie cu Roma. Protestanţii din Statele Unite vor fi primii care îşi vor întinde braţele peste prăpastie ca să prindă mâna spiritismului. De asemenea, ei vor trece peste abis pentru a da mâna cu puterea Romei şi, sub influenţa acestei triple alianţe, această ţară va merge pe urmele Romei, călcând în picioare libertatea de conştiinţă.

Deoarece imită foarte bine pretinsul creştinism contemporan, spiritismul are putere mai mare să inducă în eroare şi să prindă în cursă. Conform gândirii moderne, şi Satana s-a convertit. El va apărea sub forma unui înger de lumină. Prin intermediul spiritismului, se vor face minuni, bolnavi vor fi vindecaţi şi multe fapte miraculoase de necontestat vor fi aduse la îndeplinire. Pentru că spiritele vor pretinde că ele cred în Biblie şi vor manifesta respect pentru instituţiile bisericii, lucrarea lor va fi acceptată drept o manifestare a puterii divine.

În prezent, linia de diferenţiere între pretinşii creştini şi necredincioşi abia se mai distinge. Membrii bisericii iubesc ce iubeşte lumea şi sunt gata să se asocieze cu ea, iar Satana este hotărât să-i unească într-un corp comun şi să-şi consolideze astfel cauza, ducându-i pe toţi în tabăra spiritismului. Adepţii papalităţii, care se laudă cu minuni ca semne certe ale adevăratei biserici, vor fi păcăliţi cu uşurinţă de această putere făcătoare de minuni. Protestanţii, care au renunţat la scutul adevărului, vor fi, de asemenea, păcăliţi. Catolicii, protestanţii şi oamenii secularizaţi vor accepta deopotrivă o formă de evlavie lipsită de putere şi vor vedea în această unire o mare mişcare pentru convertirea lumii şi inaugurarea mult aşteptatului mileniu.

Prin spiritism, Satana apare ca binefăcător al omenirii, vindecând boli şi pretinzând că aduce un sistem nou şi mai înalt de credinţă religioasă, dar, în acelaşi timp, nu face altceva decât să distrugă.

Tragedia veacurilor, pp.588-589

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO