El răstoarnă şi pune pe împăraţi. (Daniel 2:21)

Biblia este cea mai veche şi mai amplă istorie pe care o au oamenii. Izvorăşte direct din adevărul veşnic şi, de-a lungul secolelor, o mână divină i-a păstrat puritatea. Ea luminează trecutul îndepărtat, pe care oamenii, prin cercetările lor, în zadar încearcă să-l pătrundă. Numai în Scriptură vedem puterea care a aşezat temeliile pământului şi care a întins cerurile. Numai aici găsim o relatare autentică despre originea naţiunilor. Numai aici istoria omenirii ne este prezentată neîntinată de mândria sau prejudecăţile omeneşti.

În analele omenirii, dezvoltarea naţiunilor, creşterea şi prăbuşirea imperiilor apar ca fiind dependente de voinţa şi vitejia omului. Cursul evenimentelor pare a fi, într-o mare măsură, determinat de puterea, ambiţia sau capriciile acestuia. În Cuvântul lui Dumnezeu însă, perdeaua este dată la o parte şi, în spatele întregului hăţiş de interese, putere şi pasiuni omeneşti, vedem cum Cel Preamilostiv lucrează în tăcere şi cu răbdare şi îşi aduce la îndeplinire planurile.

Biblia descoperă adevărata filosofie a istoriei. Scopul pe care l-a urmărit Dumnezeu atunci când a creat rasele şi naţiunile şi le-a poruncit să se răspândească pe pământ este exprimat de apostolul Pavel în cuvintele de o inegalabilă frumuseţe şi delicateţe pe care le-a rostit în faţa înţelepţilor Atenei: „El a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul singur, să locuiască pe toată faţa pământului; le-a aşezat anumite vremuri şi a pus anumite hotare locuinţei lor, ca ei să caute pe Dumnezeu şi să se silească să-L găsească bâjbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi” (Faptele 17:26, 27). Dumnezeu declară că oricine doreşte poate să vină „din nou în legământ” (Ezechiel 20:37 – NTR). Când i-a creat pe oameni, scopul Său a fost acela ca pământul să fie locuit de fiinţe a căror existenţă să fie o binecuvântare pentru ele însele şi pentru cei din jur şi o cinste pentru Creatorul lor. Toţi cei care vor pot să se identifice cu acest ţel. Despre ei se spune că sunt „poporul pe care Mi l-am alcătuit ca să vestească laudele Mele” (Isaia 43:21).

Dumnezeu ne-a descoperit în legile Sale principiile care stau la baza adevăratei prosperităţi a naţiunilor şi a indivizilor. „Aceasta va fi înţelepciunea şi priceperea voastră”, le-a spus Moise israeliţilor despre Legea lui Dumnezeu. „Căci nu este un lucru fără însemnătate pentru voi; este viaţa voastră” (Deuteronomul 4:6; 32:47). Binecuvântările care le-au fost astfel asigurate israeliţilor sunt asigurate, în aceeaşi măsură, fiecărei naţiuni şi fiecărei persoane de sub cer.

Educaţie, pp. 173-174

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO