Doamne, auzi-mi glasul dimineaţa!

(Psalmii 5:3)

Tu ai devenit al lui Hristos prin credinţă şi tot prin credinţă trebuie să creşti în El – dăruind şi primind. Trebuie să dăruieşti totul – inima ta, voinţa ta, slujirea ta -, să te dăruieşti Lui pentru a asculta toate cerinţele Lui; şi trebuie să primeşti totul – pe Hristos, plinătatea tuturor binecuvântărilor, ca să locuiască în inima ta, să fie puterea ta, neprihănirea ta şi ajutorul tău veşnic – pentru a-ţi da puterea de a asculta.

Consacră-te lui Dumnezeu dimineaţa; aceasta să fie prima activitate a ta. Roagă-te astfel: „O, Doamne, primeşte-mă să fiu cu totul al Tău! Aşez toate planurile mele la picioarele Tale. Foloseşte-mă astăzi în serviciul Tău. Rămâi cu mine şi tot ce fac să fie făcut în Tine.” Aceasta este o preocupare zilnică. în fiecare dimineaţă, consacră-te lui Dumnezeu pentru ziua aceea. Pune toate planurile tale la dispoziţia Lui, pentru a fi aduse la îndeplinire sau abandonate, după cum va indica providenţa Sa. în acest fel, zi de zi, ai posibilitatea de a-ţi încredinţa viaţa în mâinile lui Dumnezeu şi astfel viaţa ta va fi modelată tot mai mult după viaţa lui Hristos.

Viaţa în Hristos este o viaţă de odihnă. Poate că nu există o stare de extaz, dar ar trebui să existe o încredere durabilă şi liniştitoare. Speranţa ta nu se află în tine; este în Hristos. Slăbiciunea ta este unită cu puterea Lui, neştiinţa ta, cu înţelepciunea Lui, fragilitatea ta, cu tăria Lui veşnică. Prin urmare, nu trebuie să te uiţi la tine, nu trebuie să-ţi laşi mintea să se gândească la tine, ci priveşte la Hristos. Mintea să se gândească la iubirea Sa, la frumuseţea şi desăvârşirea caracterului Său. Hristos în renunţarea Sa la Sine, Hristos în umilinţa Sa, Hristos în puritatea şi sfinţenia Sa, Hristos în dragostea Lui inegalabilă – acesta să fie subiectul tău de contemplare. Iubindu-L, imitându-L şi depinzând complet de El, vei fi transformat după asemănarea Lui.

Isus spune: „Rămâneţi în Mine.” Aceste cuvinte transmit ideea de odihnă, stabilitate şi încredere. De asemenea, El adresează invitaţia: „Veniţi la Mine… şi Eu vă voi da odihnă” (Matei 11:28). Cuvintele psalmistului exprimă acelaşi gând: „Odihneşte-te în Domnul şi aşteaptă-L cu răbdare” (Psalmii 37:7; traducere din engleză). […] Această odihnă nu se găseşte în inactivitate; deoarece, în invitaţia Mântuitorului, făgăduinţa odihnei este unită cu chemarea la lucru: „Luaţi jugul Meu asupra voastră… şi veţi găsi odihnă” (Matei 11:29). Inima care se odihneşte cel mai deplin în Hristos va fi cea mai zeloasă şi mai activă în lucrarea pentru El. – Calea către Hristos, pp. 70-71

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO