Victoria prin meritele lui Hristos

 Şi, după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos.

(1 Corinteni 15:22)

Cu un preţ uriaş am fost aduşi pe un teren avantajos, unde putem fi eliberaţi din robia păcatului, cauzată de căderea lui Adam… Nu vom putea înţelege vreodată valoarea sufletului uman până când nu vom conştientiza marele sacrificiu făcut pentru răscumpărarea sufletului pe Calvar. Păcatul lui Adam din Eden a cufundat neamul omenesc într-0 disperată nefericire. însă în strategia de mântuire a fost prevăzută o cale de scăpare pentru toţi, cu condiţia conformării faţă de cerinţe. Avem de dus o luptă, dar putem ieşi biruitori prin meritele sângelui lui Hristos.

Dumnezeu a văzut că ne era imposibil să luptăm şi să obţinem victoria prin forţele noastre. Neamul omenesc a devenit din ce în ce mai slab cu fiecare generaţie care s-a succedat după cădere şi, fără ajutorul lui Hristos, nu ne putem împotrivi răului necumpătării. Cât de recunoscători ar trebui să fim că avem un Mântuitor, că El a consimţit să se lepede de hainele Sale împărăteşti, să-Şi părăsească tronul împărătesc, să-Şi îmbrace natura divină în natură umană şi să devină Om al durerii şi obişnuit cu suferinţa!…

După botezul Său, El a fost dus de Duhul în pustie şi a fost ispitit de Diavolul. Hristos a început lucrarea de răscumpărare exact din punctul în care s-a declanşat dezastrul, iar prosperitatea viitoare a lumii a depins de această luptă dusă de Prinţul vieţii în pustie. Slavă lui Dumnezeu că a ieşit victorios acolo unde Adam a căzut, răscumpărându-i greşeala ruşinoasă! Satana a părăsit câmpul de luptă ca inamic învins. Victoria aceasta este o asigurare pentru noi că, prin ajutor divin, putem ieşi victorioşi în dreptul nostru, pentru noi înşine, în conflictul cu vrăjmaşul…

Satana considera că toată puterea acestei planete căzute se afla în posesia lui, dar atunci când a venit Hristos să-Şi măsoare forţa cu prinţul întunericului, a găsit pe Cineva capabil să Se împotrivească ispitelor lui. Cuvintele lui Hristos sunt acestea: „Vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în Mine.” […] Tot cerul urmărea să vadă rezultatul controversei dintre Hristos şi Satana… Acum se pune întrebarea: Vom profita noi de situaţia aceasta ca să fim mai mult decât biruitori prin Acela care ne-a iubit? – Christ Triumphant, p. 215

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO