Dumnezeu trebuie să aibă consimțământul tău

 Domnul este tăria mea şi scutul meu; în El mi se încrede inima şi sunt ajutat.

(Psalmii 28:7)

Alături de aceia care predică Evanghelia, lucrează fiinţe care nu sunt decât unelte ale duhurilor înşelătoare. Foarte mulţi oameni vin în legătură cu ele mai mult din curiozitate, dar, având dovada că acolo lucrează o putere supraomenească, ei sunt fermecaţi din ce în ce mai mult, până când ajung să fie stăpâniţi de o voinţă mai tare decât a lor. Ei nu pot să scape de puterea ei misterioasă.

Zidurile de apărare ale sufletului sunt dărâmate şi nu mai rămâne ni- cio oprelişte împotriva păcatului. Odată ce a lepădat restricţiile Cuvântului lui Dumnezeu şi ale Duhului Său, nimeni nu ştie până la ce adâncimi ale decăderii va ajunge. Păcate ascunse sau patimi puternice pot face din el un captiv tot aşa de neajutorat ca demonizatul din Capemaum. Cu toate acestea, starea lui nu este lipsită de speranţă.

Mijlocul prin care îl putem birui pe cel rău este acelaşi prin care a biruit Hristos – puterea Cuvântului. Dumnezeu nu ne stăpâneşte mintea fără consimţământul nostru, dar, dacă dorim să cunoaştem şi să facem voia Lui, există promisiuni şi pentru noi: „Veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi”; „Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască… învăţătura” (Ioan 8:32; 7:17). Prin credinţă în aceste promisiuni, orice om poate fi eliberat de cursele rătăcirii şi de domnia păcatului.

Fiecare om este liber să aleagă de care putere vrea să fie stăpânit. Nimeni n-a căzut atât de jos, nimeni nu este atât de ticălos, încât să nu găsească eliberarea oferită de Hristos. în loc de rugăciune, demonizatul a putut să rostească numai cuvintele lui Satana. Cu toate acestea, strigătul nerostit al inimii lui a fost auzit. Nu există strigăt al unei fiinţe în nevoie, chiar fără să fi fost rostit, care să nu fie ascultat. Aceia care vor consimţi să intre în legământ cu Dumnezeul cerului nu vor fi lăsaţi în puterea lui Satana sau în slăbiciunile firii lor. Ei sunt invitaţi de Mântuitorul: „Să caute ocrotirea Mea, să facă pace cu Mine, da, să facă pace cu Mine” (Isaia 27:5).

Duhurile întunericului se vor lupta pentru cel care odată a fost sub stăpânirea lor, dar îngerii lui Dumnezeu îl vor apăra cu o putere care va câştiga biruinţa. Domnul zice: „«Sepoate lua prada celui puternic? Şi poate să scape cel prins din prinsoare?» «Da»,zice Domnul, «prada celui puternic va fi luată şi cel prins de asupritor va scăpa: Căci Eu voi lupta împotriva vrăjmaşilor tăi şi voi scăpa pe fiii tăi»” (Isaia 49:24,25). – Viaţa lui Iisus, pp. 258-259

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO