„Scoală-te”, i-a zis Domnul, „intră în cetate
 şi ţi se va spune ce trebuie să faci.”

(Faptele apostolilor 9:6)

Lui Anania cu greu i-a venit să se bazeze pe cuvintele îngerului, căci rapoartele despre cruda prigonire a sfinţilor din Ierusalim, dusă de Saul, se răspândiseră în lung şi în lat. El a îndrăznit să protesteze: „Doamne, am auzit de la mulţi despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinţilor Tăi în Ierusalim, ba şi aici are puteri din partea preoţilor celor mai de seamă, ca să lege pe toţi care cheamă Numele Tău.” însă porunca era hotărâtă: „Du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă Numele Meu înaintea neamurilor, înaintea împăraţilor şi înaintea fiilor lui Israel.”

Supunându-se îndrumării îngerului, Anania l-a căutat pe bărbatul care până de curând suflase ameninţare împotriva tuturor celor care credeau în numele lui Isus şi, punându-şi mâinile pe capul suferindului pocăit, el a zis: „Frate Saule, Domnul Isus, care ţi S-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeţi vederea şi să te umpli de Duhul Sfânt.” […]

în felul acesta, Isus a consfinţit autoritatea bisericii Sale organizate şi l-a pus pe Saul în legătură cu instrumentele rânduite de El pe pământ. Hristos avea de-acum o biserică cu rolul de reprezentantă a Lui pe pământ; ei îi revenea lucrarea de a îndruma pe păcătosul pocăit pe calea vieţii.

Mulţi consideră că lumina şi experienţa pe care au trăit-o se datorează în exclusivitate intervenţiei divine, independent de implicarea copiilor lui Dumnezeu de pe pământ. Isus este Prietenul păcătoşilor şi inima Lui este mişcată de durerile lor. El are toată puterea atât în cer, cât şi pe pământ; însă El respectă mijloacele pe care le-a rânduit pentru iluminarea şi mântuirea noastră; El îi îndrumă pe păcătoşi la biserică, pe care El a făcut-o un canal de lumină pentru lume.

în mijlocul oarbei lui rătăciri şi prejudecăţi, când a primit o descoperire a lui Hristos pe care îl prigonea, Saul a fost pus în legătură directă cu biserica, lumina lumii. În cazul acesta, Anania îl reprezintă pe Hristos şi, de asemenea, îi reprezintă pe slujitorii lui Hristos de pe pământ, rânduiţi să lucreze în locul Lui. În locul lui Hristos, Anania a atins ochii lui Saul pentru ca să-şi recapete vederea. În locul lui Hristos, el şi-a aşezat mâinile asupra lui şi, rugându-se în Numele lui Hristos, Saul a primit Duhul Sfânt. Toate acestea sunt făcute în Numele şi prin autoritatea lui Hristos. El este izvorul, iar biserica este canalul de comunicare. – Faptele apostolilor, pp. 121-122

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO