Nu vă înşelaţi: „Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.” Ce seamănă omul, aceea va şi secera.

(Galateni 6:7)

Domnul Hristos a venit ca să distrugă lucrările Diavolului şi să îl înfrângă. El ne-a răscumpărat cu adevărat. Satana nu mai are dreptul să fie stăpânul nostru.

Este oare prea târziu pentru tine? Nu este niciodată prea târziu. Fiecare apel al Domnului Hristos care ajunge la inima ta, fiecare îndemn al Duhului Sfânt îţi oferă o nouă ocazie de a lua o decizie. în Hristos, avem garanţia eradicării păcatului şi a întronării dragostei şi neprihănirii. Toate acestea se găsesc în El. Dumnezeu ne-a pus la dispoziţie totul.

Dacă aici însetăm şi flămânzim după neprihănire, atunci, pe pământul înnoit, Domnul ne va satisface această sete şi foame. Dacă aici iubim adevărul, atunci, pe noul pământ, Dumnezeu va avea grijă să trăim prin el pentru totdeauna. Putem trăi fie ca apostolul Pavel, fie ca împăratul Nero. Şi vom fi judecaţi potrivit alegerii făcute. Apostolul loan, prietenul lui Isus, va avea un cu totul alt destin şi o cu totul altă judecată decât luda Iscarioteanul, trădătorul lui Isus. Ei vor fi trataţi diferit, în funcţie de alegerile individuale.

Fiecare va culege ce a semănat. Da, Domnul Hristos are milă de toţi, dar aceasta nu înseamnă că susţine un standard pentru credincioşi şi altul pentru necredincioşi. Ordinea morală instaurată de El nu este caracterizată de o falsă iubire, în care El ne trece cu vederea orice, indiferent cum trăim.

în baza revelaţiei caracterului Său, oferită prin Hristos, Dumnezeu va avea dreptul de a distruge păcatul şi pe păcătoşii răzvrătiţi, dar şi de a-i mântui pe cei care au ales răscumpărarea Sa. Avem nevoie să ne formăm deprinderea de a lua decizii bune şi de a ne purta ca nişte oameni responsabili, în lumina a ceea ce a făcut Hristos pentru noi. Fiecare ceas care trece aduce o mărturie despre ceea ce suntem.

Cine ne va scăpa în final de plata păcatului şi a morţii veşnice? Noi ştim că ne va scăpa Hristos. Cine va instaura în sfârşit neprihănirea pe pământ astfel încât tot universul să vadă şi să înţeleagă? Cine altcineva decât Isus Hristos? Cine altcineva decât Acela care a purtat crucea, care S-a rugat pentru duşmanii Lui şi care va aduce la existenţă un pământ nou, în care va locui neprihănirea? Cine altcineva în afară de Hristos ne poate lua apărarea şi ne poate dărui viaţa veşnică?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO