Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru.

(Luca 17:21)

Expresia „împărăţia lui Dumnezeu” se referă atât la domnia suverană a lui Dumnezeu ce urmează să fie stabilită pe întregul pământ, cât şi la stăpânirea Sa asupra vieţilor fiecăruia dintre noi. în primul sens, ea vorbeşte despre timpul când împărăţia lui Hristos va sfărâma toate împărăţiile acestei lumi.

Scopul lui Dumnezeu este întemeierea împărăţiei Sale mai întâi în inimile noastre şi apoi în toată lumea. Prin domnia Sa în viaţa noastră, El ne dăruieşte o natură regească. Prin harul şi prin puterea Sa, noi trebuie să căutăm să obţinem o gândire şi o simţire regească, să primim de la El spiritul regesc, să trăim ca fii şi fiice ale împăratului împăraţilor.

Fie că este bătut în plumb, în cupru, în alamă, în argint sau în aur, diamantul rămâne tot diamant. La fel şi creştinul, rămâne creştin în orice circumstanţe. Creştinul rămâne creştin fie că e un simplu muncitor, fie că e un prinţ, fie că locuieşte într-o vilă, fie că stă într-o colibă. Nu contează ce fel de casă avem, dar contează dacă Hristos locuieşte în ea. Împăratul împăraţilor locuieşte în noi, creştinii! Când Isus este împăratul nostru, toate energiile minţii, sufletului şi trupului devin domeniul Său împărătesc.

Care este ţelul principal al vieţii noastre? Nu este destul să arătăm ca nişte creştini. Nu este destul să lăsăm impresia că suntem religioşi. Şi aceste lucruri sunt importante, dar ele sunt doar lucruri de suprafaţă. Împărăţia lui Dumnezeu dinăuntru este opusă vieţii creştine care se limitează la forme. Ea trebuie să pătrundă în toate activităţile şi bucuriile noastre. Astăzi, o mare parte din distracţiile şi plăcerile lumii sunt distructive, întrucât nu fac apel la inteligenţă, la judecată şi la valorile înalte. Ele trădează frivolitatea excesivă a gloatelor.

Domnul Isus nu S-a făcut trup de dragul unor lucruri superficiale sau nereale. El nu a murit pe cruce de dragul unor lucruri imaginare. Prin viaţa, moartea şi învăţăturile Sale, El a stabilit dincolo de orice îndoială valoarea omului şi destinul lui.

Să evităm gândirea uşuratică şi viaţa neroditoare. Să fim recunoscători pentru tot ce ne atrage sufletul de partea veşniciei şi de partea lui Hristos!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO