Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire.

(2 Timotei 3:16)

Există în prezent un număr uriaş de traduceri şi de interpretări ale Bibliei. Sămânţa Cuvântului lui Dumnezeu a fost semănată în multe locuri. Dar a crescut evlavia odată cu creşterea numărului de Biblii? înmulţirea Cuvântului a produs o creştere proporţională a roadelor?

în condiţiile exploziei demografice, viaţa pe această planetă depinde de semănarea grâului, a porumbului şi a tuturor celorlalte alimente de bază. Naţiuni întregi depind de ceea ce se seamănă şi se recoltează. Recolta săracă este urmarea fie a seminţei de slabă calitate, fie a vremii nefavorabile, fie a solului sărac.

în plan spiritual, sămânţa Cuvântului lui Dumnezeu şi-a păstrat calitatea şi a rămas la fel de importantă ca la început. Noi ţinem în mână Cartea Sfântă, acelaşi adevăr, aceeaşi Evanghelie, aceeaşi Pâine a Vieţii. De asemenea, Cuvântul lui Dumnezeu este bun indiferent de vreme. Soarele neprihănirii îşi mai trimite încă razele asupra inimilor oamenilor. Hristos încă mai trimite, de la tronul Său din sanctuarul ceresc, Duhul Sfânt şi îngerii ca„să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni mântuirea” (Evrei 1:14). El îşi revarsă dragostea şi îndurarea veşnică peste noi toţi. Timpul de probă nu s-a încheiat. încă mai avem timp să primim Cuvântul sfânt.

Problema ţine de sol. Care este starea inimii şi a minţii noastre? Cum folosim Biblia? O studiem regulat? O citim cu recunoştinţă? Flămânzim noi după Hristos? Suntem dispuşi să împlinim ceea ce citim? Responsabilitatea ta este să ai grijă ca sămânţa Cuvântului lui Dumnezeu să nu cadă în pământ stâncos, pe un teren sărac ori între spini. Dacă îţi vei lua sarcina aceasta în serios, roadele nu vor întârzia să apară.

Dacă fermierul care îşi lasă pământul necultivat este nechibzuit, cu cât mai nechibzuit este creştinul care nu-şi ia timp să semene sămânţa Cuvântului în mintea şi în inima lui? Sufletul nostru tânjeşte după Cuvânt, iar dacă nu ne hrănim cu el, nu putem creşte spiritual.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO