Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios şi în cele mari.

(Luca 16:10)

Cât de meticuloşi crezi că ar trebui să fim în lucrurile mici? E adevărat că nimănui nu-i place să poarte tot timpul la el o listă cu lucruri de făcut. Nu aşa se trăieşte viaţa creştină. Dacă am trăi aşa, am risca să pierdem simţul proporţiilor, să îi criticăm pe alţii pentru toate nimicurile. Atunci ce atitudine ai recomanda să avem faţă de defectele şi slăbiciunile naturii umane?

Din textul de astăzi se desprinde principiul că omul care este conştient de responsabilitatea sa în lucrurile mici este demn de încredere şi în privinţa lucrurilor mari. Modul obişnuit în care ne raportăm la lucrurile mărunte determină şi afectează întreaga noastră viaţă morală şi spirituală. Ceea ce suntem dincolo de cuvintele şi faptele noastre determină credincioşia noastră pe tot parcursul vieţii.

Noi ne-am angajat să-l fim credincioşi lui Dumnezeu şi voinţei Sale în toate aspectele vieţii, fără nicio excepţie. Nu există vreo situaţie şi vreo împrejurare atât de neînsemnată încât să considerăm că ea nu are tangenţă cu religia. Credinţa noastră încorporează totul, tot ce avem şi suntem, toate aspectele mai importante sau mai puţin importante. Faptul acesta se aseamănă foarte mult cu sculptarea unei statui sau cu pictarea unui tablou: detaliile fac diferenţa dintre geniu şi omul obişnuit. Marile tablouri trec testul analizei detaliate cu microscopul.

Lucrul acesta este adevărat mai cu seamă în ceea ce priveşte convingerile şi practicile noastre. Aceia care au o convingere greşită, chiar şi într-un aspect minor, se bazează pe o temelie care, mai devreme sau mai târziu, se va nărui. Lanţul nu este mai tare decât cea mai slabă verigă a lui. Caracterul nu este mai tare decât punctul cel mai slab al lui. O spărtură cât de mică poate face ca digul să cedeze. Adevărul acesta este cu atât mai valabil în viaţa morală şi spirituală!

Să strigăm la Domnul şi, cu ajutorul Duhului Sfânt, să devenim atenţi atât în lucrurile mici, cât şi în cele mari. Să îi fim credincioşi în toate. În final, vom fi biruitori, dacă suntem dispuşi să facem sacrificiile cerute de adevărul care ne-a fost descoperit.
Să ne încredinţăm viaţa şi soarta în mâna Celui Veşnic şi să acceptăm privilegiul de a umbla în lumina deplină a adevărului!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO