Numai cu Cuvântul lui Dumnezeu

 Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.

(Matei 4:4)

Când citim Cuvântul lui Dumnezeu avem convingerea că adevărul revelat în el nu mai poate fi găsit în altă parte. învăţăturile Scripturii reprezintă busola
morală şi spirituală a lui Dumnezeu, care ne oferă orientare cu înaltă claritate şi precizie.

Ai auzit vreodată glasul lui Dumnezeu? Ţi-a vorbit El vreodată personal? Dacă da, de unde ai ştiut că era glasul Lui? Cum ţi-ai dat seama că era El, şi nu Diavolul? Nu încape nicio îndoială că avem nevoie să auzim glasul lui Dumnezeu şi să recunoaştem adevărul.

Dumnezeu ne-a înzestrat cu capacitatea de a auzi şi de a recunoaşte vocea Sa. Dacă nu o recunoaştem, ne aflăm într-un mare pericol. Noi trebuie să trăim „cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu”, a spus Hristos. El ne vorbeşte simplu, clar, pe înţelesul nostru. Dar e nevoie să ascultăm cu atenţie, cu dorinţa de a-L înţelege. Mintea noastră trebuie să fie pe deplin trează. în Biblie, când Dumnezeu vorbeşte, mesajul Său este limpede, iar oamenii cărora li se adresează îl primesc cu căldură, într-un mod inteligent, acceptându-l ca venind din partea Sa. Astfel, când Dumnezeu i-a dezvăluit lui Avraam intenţia Sa de a pedepsi Sodoma şi Gomora, cuvintele Sale au fost foarte clare pentru el şi i-au stârnit îngrijorarea şi preocuparea pentru locuitorii acestor cetăţi.

Domnul Hristos a rostit întotdeauna adevărul în cuvinte clare şi uşor de înţeles, care îi convingeau şi îi motivau pe oameni. El îi făcea conştienţi de responsabilitatea lor de a asculta şi a înţelege glasul Său şi apoi de a asculta de el. Glasul lui Dumnezeu şi Cuvântul Său sunt mereu în armonie desăvârşită.

Mesajul transmis de Dumnezeu în Sfintele Scripturi este de o calitate superioară mesajelor consemnate în orice altă sursă, întrucât el a fost rostit de însuşi Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu se deosebeşte de orice cuvânt al oamenilor.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO