Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un aluat pe care l-a luat o femeie şi l-a pus în trei măsuri de făină de grâu, până s-a dospit toată plămădeala.

(Matei 13:33)

În Scriptură, aluatul (sau drojdia) poate fi atât benefic, cât şi dăunător. El poate fi atât simbolul Evangheliei, cât şi al păcatului, având efecte diferite în viaţa unui individ. Domnul Hristos le-a atras atenţia ucenicilor Săi să se ferească de aluatul fariseilor, deoarece el avea să le afecteze întreaga existenţă.

Dacă întrebuinţăm drojdie de slabă calitate, pâinea nu va creşte şi va avea un gust neplăcut. Când frământăm coca, drojdia pătrunde peste tot. Tot la fel, Evanghelia trebuie să pătrundă în inimile noastre şi în toate aspectele vieţii, în tot ce facem acasă, la biserică, la locul de muncă şi în timpul liber.

Evanghelia trebuie să-şi facă lucrarea până la capăt. Domnul Hristos nu a scos numai şase demoni din Maria. Când a făcut minuni, nu i-a redat vederea orbului doar parţial, nu l-a vindecat pe bolnavul de la Betesda numai în parte. Evanghelia nu-şi poate face lucrarea doar pe jumătate, nu putem fi pe jumătate cu biserica şi pe jumătate cu lumea.

Pe de altă parte, întreaga noastră existenţă poate fi afectată chiar şi de un singur păcat. O casă afectată de putregaiul de lemn sau de termite se va prăbuşi în cele din urmă, chiar dacă este protejată împotriva incendiilor sau furtunilor. La fel se întâmplă şi în viaţă. Moartea spirituală nu survine întotdeauna din cauze exterioare, ci şi din cauze ascunse care, asemenea moliilor şi ruginii, macină pe dinăuntru.

Unele dintre cele mai grave probleme vin din interior. Unele păcate înmoaie puterea voinţei, tocesc conştiinţa şi ne fac insensibili la lucrurile spirituale. Poate că o vreme le tolerăm, le întreţinem, dar într-o zi, când suntem puşi în faţa unei ispite puternice, cădem. Atunci viaţa spirituală se stinge. O mică fisură ivită în lemnul fluierului se lărgeşte treptat şi face fluierul imposibil de folosit. Închinarea nu este abandonată, dar se transformă în rutină. Rugăciunea nu este repudiată, dar e făcută pe fugă. Biblia nu este respinsă, ci doar ignorată.

Evanghelia lui Hristos înnobilează viaţa, dă frumuseţe caracterului, dă profunzime consacrării şi statornicie ascultării de voinţa divină.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO