Vegheaţi să nu fie intre voi nimeni… lumesc ca Esau, care pentru o mâncare şi-a vândut dreptul de Întâi născut.

(Evrei 12:16)

Istoria biblică despre cei doi fraţi, Esau şi lacov, multora dintre noi ne stârneşte compasiunea pentru Esau, care a rămas fără moştenire din cauza vicleşugului fratelui său. Esau avea totuşi o mare slăbiciune de caracter: el trata dreptul de întâi născut cu nepăsare şi dispreţ. La data aceea, dreptul de întâi născut era înso­ţit de anumite obligaţii morale şi spirituale, care stăteau la baza vieţii de familie.

Moştenirea aceasta de familie data din vremea chemării adresate de Dum­nezeu lui Avraam. În ocazia în care a fost pus în faţa unei decizii, Avraam a ales va­lorile eterne „căci el aştepta cetatea care are temelii tari, al cărei meşter şi ziditor este Dumnezeu” (Evrei 11:1O). Lot, în schimb, a ales bogăţiile materiale trecătoare. Esau a procedat la fel, iar Biblia îl caracterizează ca fiind „lumesc”.

Esau avea o filozofie şi o concepţie de viaţă cu totul pământească. Modul acesta de raportare la darul vieţii şi mântuirii lui Dumnezeu trădează un defect serios de caracter. Viaţa lumească nu este în mod necesar o viaţă de nelegiuire. Problema este mai degrabă aceea că omul lumesc îşi leagă existenţa de lucrurile din lumea aceasta. El Îi spune lui Dumnezeu ceva de genul:„Am auzit despre Tine, am învăţat despre Tine, dar Tu nu prezinţi nicio importanţă şi nicio relevanţă pen­tru modul în care îmi doresc să trăiesc:”

Nu există atitudine mai deplasată decât aceea de dispreţ faţă de propria moştenire spirituală. Ea întunecă judecata şi are consecinţe fatale. Omul lumesc nu reacţionează la ceea ce este divin şi spiritual. Putem aminti aici exemplul eloc­vent al unui alt tânăr, pe nume Belşaţar, care a tratat cu dispreţ valorile eterne şi a ales în mod definitiv lumea.

Numai cei născuţi din nou prin Duh disting valorile eterne. Ele sunt pentru noi realitatea. Aceasta este moştenirea noastră, în baza statutului nostru de fii şi fiice ale lui Dumnezeu.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO