Sămânţa care a căzut între spini îi închipuie pe aceia care, după ce au auzit Cuvântul, îşi văd de drum şi-l lasă să fie înăbuşit de grijile, bogăţiile şi plăcerile vieţii acesteia şi n-aduc rod care să ajungă la coacere. Sămânţa care a căzut pe pământ bun sunt aceia care, după ce au auzit Cuvântul, îl ţin într-o inimă bună şi curată şi fac rod în răbdare. (Luca 8:14,15)

Deși sunt soție de pastor și sunt implicată în multe activități de slujire, odinioară mi-am trăit viața destul de departe de calea Domnului. Pentru că am citit de curând parabola Semănătorului care a aruncat sămânţa lângă drum, pe loc stâncos și între spini, Dumnezeu mi-a deschis ochii să văd că inima mea a trecut prin toate aceste stări! De fapt, pentru prima dată am înțeles cum Cuvântul (care a devenit trup și a locuit printre noi – adică Isus) S-a aruncat El Însuși între spinii mei și mi-a topit inima cu dragostea Sa.

În această parabolă, am observat că Sămânța (din Geneza 3:15) a purtat „coroana” mea de spini. Minunatul Său sânge se prelinge pe fața Sa, peste barbă, și apoi ajunge pe pământ. Am înțeles atunci că pământul este inima mea, acum înfrântă de sângele Lui acoperitor! Solul inimii mele, saturat de sângele lui Isus, a fost transformat! Acum a cedat în fața lui Isus și a încuviințat ca sămânţa să producă însutit pentru El!

Când i-am împărtășit aceste gânduri soțului meu, pastorul Larry, și anume ceea ce Dumnezeu mi-a descoperit, el a avut o revelație. Mi-a spus cum inima lui a fost mișcată de gestul lui Isus, care nu numai că S-a aruncat pe Sine între spini, dar i-a și dezrădăcinat de acolo. Larry mi-a spus că și-a imaginat cum Isus a îndepărtat spinii, rădăcini și ramuri, apoi și i-a pus pe cap. Isus are putere să îndepărteze chiar și rădăcinile eului nostru spinos. Aleluia! Dumnezeu poate! Tot ce avem noi de făcut este să cedăm în fața dragostei Sale. Tu I-ai predat totul Celui care a murit pentru tine?

Dumnezeu este Semănătorul. Isus, Cuvântul, este Sămânţa. El nu va înceta să Se arunce în viața ta și a mea, indiferent unde ne aflăm. El niciodată nu încetează să semene sămânţa. El este „Calea, Adevărul și Viața” (Ioan 14:6). Inima mea tresaltă la gândul că Isus mi-a permis să recitesc și să „aud” parabola aceasta ca fiindu-mi destinată personal. El mi-a descoperit mai mult din „tainele Împărăției lui Dumnezeu”; mie, unei păcătoase (Luca 8:10). Dragostea L-a determinat să Se arunce în mijlocul păcatului meu și să moară, ca eu să trăiesc! Te iubesc, Isuse!

Becky Owens

Devoționalul pentru femei a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO