Şi voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i în mustrarea şi învăţătura Domnului. (Efeseni 6:4)

Cine știe ce este cel mai bine pentru noi? Răspunsul, desigur, este Dumnezeu! El ne-a creat; El ne iubește și știe ce este cel mai bine pentru noi. El a avut un plan pentru fiecare dintre noi încă dinainte de a fi născuți.

Când ne naștem în familia lui Dumnezeu, primindu-L ca Mântuitor, ni se dă dreptul de a-L numi Tatăl nostru. Dumnezeu știe ce cale vom apuca și ce vom putea face. Dumnezeu este Alfa și Omega. El știe și începutul, dar și sfârșitul vieții noastre. Dacă nu apucăm pe o cale greșită fără El, evităm mult necaz nenecesar.

Biblia ne spune să-i creștem pe copiii noștri pentru Domnul. Tatăl ceresc știe că cea mai bună perioadă de a influența un om, prin educație, corectare și exemplu, este copilăria lui. „Căci Domnul mustră pe cine iubește, ca un părinte pe copilul pe care-l iubeşte!” (Proverbele 3:12). Isus dorește inima copiilor noștri. El Însuși a crescut în înțelepciune și statură datorită faptului că mama Sa L-a învățat cu credincioșie despre Tatăl Său din ceruri.

Dumnezeu vrea ca părinții să fie colaboratorii Săi printr-o viață plină de iubire, susținută prin rugăciune. Uneori suntem nerăbdători în ceea ce privește răspunsul la rugăciune. Dar Dumnezeu ne reamintește: „Nădăjduieşte în Domnul! Fii tare, îmbărbătează-ţi inima şi nădăjduieşte în Domnul! (Psalmii 27:14). Au fost mulţi tați și multe mame în Biblie care au ascultat instrucțiunile lui Dumnezeu și au urmat poruncile Sale. Acești părinți evlavioși au crescut copii evlavioși. Iochebed l-a crescut pe Moise. Ana l-a crescut pe Samuel. Iacov și Rahela l-au crescut pe Iosif, în primii lui ani.

Ellen White scrie:

„Tații, mamele și învățătorii trebuie să aprecieze mai mult responsabilitatea și cinstea pe care a pus-o Dumnezeu asupra lor, făcându-i, față de copil, reprezentanți ai Săi. Caracterul manifestat în legăturile de zi cu zi, pe care le au cu acesta, vor traduce copilului, pentru bine sau pentru rău, aceste cuvinte ale lui Dumnezeu: «Cum se îndură un tată de copiii lui, așa Se îndură Domnul de cei ce se tem de El» (Psalmii 103:13).” (Ellen G. White, Educație, pp. 244–245.)

Tatăl nostru iubitor din ceruri știe ce este cel mai bine.

Camilla E. Cassell

Devoționalul pentru femei a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO