Statul pe gard - Devoțional femei. În loc să nu luăm nicio decizie sau să hotărâm în grabă, să mergem numaidecât la Domnul în rugăciune şi să cerem călăuzirea Lui. Dacă cerem împlinirea făgăduinţele Lui sigure şi adevărate, urmând Cuvântul Său, nu vom mai sta pe gard.

Atunci, llie s-a apropiat de tot poporul şi a zis: „Până când vreţi să şchiopătaţi de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeţi după El; iar dacă este Baal, mergeţi după Baal!” Poporul nu i-a răspuns nimic. – 1 împăraţi 18:21

Statul pe gard este adesea un loc unde se stă cu uşurinţă. Poate fi chiar confortabil. Dar adesea este un loc periculos.

În această situaţie s-au aflat cei din poporul Israel pe vremea profetului llie. Ei începuseră să se închine la Baal şi nu se mai încredeau sau nu se mai închinau Dumnezeului părinţilor lor. În ciuda faptului că Dumnezeul lui Israel era Creatorul şi avea putere asupra elementelor şi în ciuda faptului că Israelul trecea printr-o secetă de trei ani, cei din popor nu s-au putut hotărî care era Dumnezeul adevărat – Iehova, Dumnezeul părinţilor lor, sau Baal, idolul. Ei stăteau pe gard.

Acolo ar vrea Diavolul să ne ţină, pe gard, până când viaţa va trece pe lângă noi. Totuşi pericolul este ca acela care stă acolo prea mult să fie înşelat sau chiar obligat să facă alegeri greşite, în loc să se gândească cu multă chibzuinţă înainte de a lua decizii importante.

llie s-a întâlnit cu israeliţii şi cu prorocii lui Baal. Dumnezeu, prin llie, a dorit să îi ajute pe cei din popor să ia cea mai importantă hotărâre din viaţa lor – aceea de a se întoarce la El. În bătălia dintre bine şi rău de pe muntele Carmel (vezi 1 Împăraţi 18), Dumnezeu le-a demonstrat cine era El. După ce llie s-a rugat la Dumnezeu, El a răspuns prin faptul că a acceptat jertfa lui llie şi a trimis foc din cer să o ardă. Atunci, ei au ales să slujească Dumnezeului adevărat şi viu şi Dumnezeu a îndepărtat seceta din ţară.

Dumnezeu ne-a dat Cuvântul Său, sfânta Biblie, şi Duhul Sfânt pentru ca, prin rugăciune, să putem lua decizii înţelepte în loc să ezităm între ce este bine şi ce este rău. Statul pe gard se aseamănă cu o răscruce. Ori de câte ori avem de făcut o alegere, haideţi să nu alegem să stăm pe gard. În loc să nu luăm nicio decizie sau să hotărâm în grabă, să mergem numaidecât la Domnul în rugăciune şi să cerem călăuzirea Lui. Dacă cerem împlinirea făgăduinţele Lui sigure şi adevărate, urmând Cuvântul Său, nu vom mai sta pe gard.

Ena Thorpe

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Devoționalul pentru femei a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO