Pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniţi în dragoste şi să capete toate bogăţiile plinătăţii de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos. – Coloseni 2:2

În Filipeni 4:2,3, apostolul Pavel face apel la membrii bisericii din Filipi să se implice în conflictul care stricase relaţia dintre două surori de valoare, tovarăşe în lucrarea Evangheliei.

Membrii bisericii nu trebuie să ia partea unuia sau a altuia ori să se denigreze unii pe alţii, ci trebuie să găsească modalităţi de a-i ajuta pe cei în conflict să îşi rezolve neînţelegerile, iubindu-i suficient de mult încât să asculte ambele părţi. Apelul lui Pavel nu este un apel doar la implicarea pastorului sau a prezbiterilor, ci el doreşte ca membrii bisericii să simtă responsabilitatea faţă de aceste femei care îi slujiseră şi care fuseseră o binecuvântare pentru ei prin lucrarea lor. El înţelege că diferendele, dacă sunt lăsate să zacă, se pot transforma în ziduri de netrecut ale necomunicării.

Într-o oarecare măsură, noi le suntem datori conducătorilor noştri, care sunt slujitorii noştri. Truda lor altruistă merită respectul nostru şi datoria pe care o avem este o datorie a dragostei. Când înţelegem acest lucru nu ne va fi greu să ne implicăm într-un mod care să aducă împăcare şi refacere atunci când se ivesc conflicte între slujitorii spirituali.

Acelaşi lucru poate fi aplicat şi în conflictele dintre membri. Noi suntem chemaţi să rostim adevărul cu dragoste, astfel încât conflictele să nu fie lungite şi să creeze probleme iremediabile. Matei 18 ne prezintă un demers pentru posibila vindecare, proces care adesea a fost înţeles şi aplicat greşit, dar care totuşi joacă un rol vital în rezolvarea conflictelor. În primul rând, mergi direct la persoana în cauză, personal şi în privat. Îl poţi adresa o invitaţie la masă, ocazie în care să îţi exprimi preocuparea cu privire la conflict, asigurând persoana cealaltă de confidenţialitate. Nepăstrarea confidenţialităţii poate aduce şi mai mult dezastru pentru cei aflaţi în conflict şi pentru cei care doresc rezolvarea lui.

După ce ai vorbit cu ambele părţi şi ai identificat problema, poţi alege să îi inviţi împreună într-un loc neutru pentru a rezolva neînţelegerile. Poate acesta este singurul lucru de care au nevoie cei aflaţi în conflict – dragostea plină de grijă a unei surori de credinţă. Cu siguranţă că mai sunt şi alte opţiuni când ce s-a făcut nu este suficient, dar întotdeauna ar trebui să începem cu acest gest de dragoste plină de grijă şi atenţie.

Aceasta dorea să spună Pavel când a invitat pe filipeni şi pe noi: „Să vii în ajutorul femeilor acestora” (Filipeni 4:3)!

Lourdes E. Morales-Gudmundsson

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Devoționalul pentru femei a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO